U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

willemvanboom.blog


Publications 1992 - 2017

To simplify things, I have collated 'the first 25 years' (1992-2017) into downloadable binders. Note that due to file size it may take some time to download:

This page lists all my publications. Note that the publications pre-dating 2018 listed below are not always clickable.
To simplify things, I have collated 'the first 25 years' (1992-2017) into downloadable binders. See the column on the left.

 
Published papers in journals
 1. Willem van Boom & Rob van Gestel, Evaluating the Quality of Dutch Academic Legal Publications: Results from a Survey, Utrecht Law Review 2017, p. 9-27 (vol. 13 issue 3)
 2. F. Weber, W. van Boom, Neue Entwicklungen in puncto Sammelklagen – in Deutschland, in den Niederlanden und an der Grenze, Verbraucher und Recht 2017/8, p. 290-297
 3. Willem H. van Boom, Pieter Desmet, & Mark Van Dam, “If It’s Easy to Read, It’s Easy to Claim”—The Effect of the Readability of Insurance Contracts on Consumer Expectations and Conflict Behaviour, 39 Journal of Consumer Policy 2 (2016) 187–197
 4. Willem H. van Boom, The Great War and Dutch Contract law –  Resistance, Responsiveness and Neutrality, (2014) 2(2) Comparative Legal History 303–327
 5. Willem H. van Boom, The Great War and Its Significance for Law, Legal Thinking and Jurisprudence, 7 Erasmus Law Review  2 (2014), 51-53
 6. Erdem Büyüksagis and Willem H. van Boom, Strict Liability in Contemporary European Codification: Torn Between Objects, Activities, and Their Risks, 44 Georgetown Journal of International Law 2 (2013) 609-640
 7. Willem H. van Boom, Price Intransparency, Consumer Decision Making and European Consumer Law, Journal of Consumer Policy 2011, p. 359-376
 8. Franziska Weber, Willem H. van Boom, Dutch Treat: the Dutch Collective Settlement of Mass Damage Act (WCAM 2005), Contratto e impresa / Europa 2011/1, p. 69-79
 9. Willem H. van Boom, Do Insurers Have to Pay for Bad Behaviour in Settling Claims? Legal Aspects of Insurers' Wrongful Claims Handling, 2 Journal of European Tort Law 1 (2011), p. 77-102
 10. Willem H. van Boom, De minimis curat praetor: redress for dispersed trifle losses, 4 Journal of Comparative Law 2009/2, p. 171-185
 11. Tomas Arons and Willem H. van Boom, Beyond Tulips and Cheese: Exporting Mass Securities Claim Settlements from the Netherlands, European Business Law Review 2010/6, p. 857-883
 12. Willem H. van Boom and Anthony Ogus, Introducing, Defining and Balancing ‘Autonomy vs. Paternalism’, 3 Erasmus Law Review 1 (2010), 5 pp.
 13. Willem H. van Boom, Comparative Notes on Injunction and Wrongful Risk-Taking, 17 Maastricht Journal of European and Comparative Law 1 (2010) 10-31
 14. Willem H. van Boom, Juxtaposing BTE and ATE – on the role of the European insurance industry in funding civil litigation, (2010) Oxford U Comparative L Forum 1 at ouclf.iuscomp.org
 15. Willem H. van Boom, The Draft Directive on Consumer Rights: Choices Made & Arguments Used, (2009) Journal of Contemporary European Research. Volume 5, Issue 3, pp. 452-464
 16. Willem H. van Boom, Inherent Risk and Organisational Design in European Tort Law, 108 Zeitschrift für Vergleichende Rechtswissenschaft (2009), p. 118-133
 17. W.H. van Boom, Some remarks on the Decline of Rylands v Fletcher and the Disparity of European Strict Liability Regimes, Zeitschrift fur Europäisches Privatrecht 2005/3, p. 618-637
 18. W.H. van Boom, N. Lavrijssen, Liability of Parents According to Dutch Law, European Review of Private Law 2004/5, p. 698-705
 19. W.H. van Boom, F. Nieper, Gesetzliche Reform des niederländischen Verkehrshaftungsrecht, in: Versicherungsrecht Beilage Ausland 1998, Heft 4 (1 oktober), p. 60-64
 20. W.H. van Boom, Certain legal aspects of electronic bills of lading, European Transport Law (ETL), XXXII/1 (1997), p. 9-24In Dutch:

 1. W.H. van Boom, De Grote Oorlog en het Nederlandse Overeenkomstenrecht – Neutraliteit, Weerstand en Responsiviteit, Tijdschrift voor Privaatrecht (TPR) 2018/1, p. 55-90
 2. Willem van Boom, Chris Reinders Folmer & Pieter Desmet, Vergelijkende rechtscultuur en aansprakelijkheidsrecht – een verkennend experiment, Recht der Werkelijkheid 2018/1, p. 14-29
 3. W.H. van Boom, H. Pluut & J.I. van der Rest, Burgers over burgerlijk recht – Hoe gewone mensen denken over het toedelen van verantwoordelijkheden en verdelen van schade in civielrechtelijke casus, AAe 2018/2, p. 105-123
 4. J.M. Vermolen, W.H. van Boom, Wetgeving en claimcultuur: rationeel proces of politiek ritueel?, NTBR 2017/8, p. 245-252
 5. J. Tegelaar, W.H. van Boom, Eenvoudiger verklaringsformulier bij derdenbeslag: beter begrepen en beter ingevuld, NJB 2017/36, p. 2655-2663
 6. W.H. van Boom, H. Pluut & J.I. van der Rest, Feiten van algemene bekendheid en ervaringsregels – een empirisch vervolg, NTBR 2017/6, p. 176-183
 7. W.H. van Boom, F. Weber, Collectief procederen – ontwikkelingen in Nederland en Duitsland, WPNR 2017/7145, p. 291-299
 8. W.H. van Boom, Experimenteren met informeren, Justitiële Verkenningen 2016/6, p. 95-110
 9. W.H. van Boom, Kartelschade, hoofdelijke aansprakelijkheid en wetsvoorstel 34 490, WPNR 2016/7126, p. 949-952
 10. W.H. van Boom & J.L. Luiten, Procesfinanciering door derden, RM Themis 2015/5, p. 188-199
 11. W.H. van Boom, P. Desmet, M.R. van Dam, Eenvoudige tekst, eenvoudige claim? Over de invloed van tekstniveau in algemene verzekeringsvoorwaarden op verwachtingen en gedrag van consumenten, Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 2015/4, p. 199-206
 12. W.H. van Boom, R.A.J. van Gestel, Rechtswetenschappelijk onderzoek – een samenvatting van de uitkomsten van een landelijke enquête, NJB 2015/20, p. 1336-1347 (the full version “Rechtswetenschappelijk onderzoek – uitkomsten van een landelijke enquête” (37 pp.) was simultaneously published on the journal’s website)
 13. H.N. Schelhaas, W.H. van Boom & M.W. Scheltema, Shoppen in het privaatrecht: keuzevrijheid in de bedrijfsfinancieringspraktijk en het vennootschapsrecht – Verslag van de Jaarvergadering van de Vereniging voor Burgerlijk Recht (10 december 2014), Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2015/3, p. 87-91
 14. W.H. van Boom, M. de Jong, Het Experiment Resultaatgerelateerde Beloning – verwachtingen over werking en doelbereiking, Tijdschrift Vergoeding Personenschade 2014/3, p. 69-76
 15. C.K.F. de Jongste, W.H. van Boom, Heeft het BW een politieke kleur? Een kwantitatief onderzoek naar politieke kleuring van BW-wetgeving sinds 1992, in: Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2014/2, p. 37-47
 16. W.H. van Boom, Empirisch privaatrecht: enige beschouwingen over de rol van empirisch onderzoek in de hedendaagse privaatrechtswetenschap, Tijdschrift voor Privaatrecht (TPR), 2013-1, p. 7-84
 17. E. Dekker, W.H. van Boom, Arbiters en aansprakelijkheid – drie aandachtspunten bij herziening arbitragerecht, NJB 2013/26, p. 1702-1707
 18. W.H. van Boom, Hypothecair krediet aan consumenten – een overzicht, Tijdschrift voor consumentenrecht en handelspraktijken 2012/6, p. 268-278
 19. W.H. van Boom, De Nederlandse privaatrechtswetenschap en de wetgever (1992-2012), Regelmaat 2012/5, p. 279-290
 20. W.H. van Boom, Beter schadevergoedingsrecht begint bij beter onderscheid, NTBR 2011/4, p. 163-165
 21. W.H. van Boom, Wetsvoorstel doorverkoop toegangskaarten: nuttig en nodig?, Tijdschrift voor consumentenrecht en handelspraktijken 2011/5, p. 177-183
 22. W.H. van Boom, Enige recente ontwikkelingen in de particuliere rechtsbijstandsverzekering, Tijdschrift voor consumentenrecht en handelspraktijken 2011/1, p. 8-15
 23. A.C.W. Pijls, W.H. van Boom, Handhaving prospectusaansprakelijkheid niet illusoir: vermoeden van causaal verband bij prospectusaansprakelijkheid, WPNR 2010 (nr. 6834), p. 194-200
 24. W.H. van Boom, Kroniek Energie en water, Tijdschrift voor consumentenrecht en handelspraktijken 2010/1, p. 3-19
 25. W.H. van Boom, M.L. Tuil, I. van der Zalm, Feiten van algemene bekendheid en ervaringsregels - virtuele werkelijkheid?, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2010/2, p. 36-43
 26. W.H. van Boom, De beslissing van de Hoge Raad in de effectenleasezaken, Tijdschrift voor consumentenrecht en handelspraktijken 2009/6, p. 228-239
 27. W.H. van Boom, Inpassing en handhaving van de Wet oneerlijke handelspraktijken, Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 2008/1, p. 4-24
 28. W.H. van Boom, Principles of European Tort Law: art. 5:101-102 – Strict Liability, in: Aansprakelijkheid, Verzekering en Schade 2008/1, nr. 2, p. 3-14
 29. J.E. Hoitink, W.H. van Boom, S.D. Lindenbergh, P.A.M. Mevis, L.J.J. Rogier, Schadecompensatie strafvorderlijk optreden. Goed gefundeerd of vooral praktisch benaderd?, Nederlands Juristenblad 2008/15, p. 870-877
 30. W.H. van Boom, G.N. van Kooten en P.L.M. Schneider, Compensatie van verkeersletsel van werknemers: wat is een behoorlijke verzekering?, Arbeidsrechtelijke Annotaties 2008/2, p. 43-60
 31. Iets over handhaving in het privaatrecht, WPNR 6772 (2008), p. 765-769
 32. Effectuerend handhaven in het privaatrecht, NJB 2007/16, p. 982-991
 33. W.H. van Boom, C.J.M. van Doorn, S.B. Pape, B. Sujecki en M.L. Tuil, Informatie en financiële dienstverlening aan consumenten, Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 2007/3, p. 75-82
 34. Compensatie voor geboorteschade - van aansprakelijkheid naar 'no-fault'?, AV&S 2006/1, p. 8-24
 35. Financiële toezichtwetgeving en nietige overeenkomsten, Vermogensrechtelijke Annotaties 2006/1, p. 1-36
 36. 29 955: een klein wetsvoorstel dat grote ergernis teweeg brengt, NJB 2005/12, p. 635-636
 37. ‘Een uiting van maatschappelijke betrokkenheid’, AV&S 2005/2, nr. 11, p. 60-67
 38. Waarom moet de werkgeversaansprakelijkheid er aan geloven?, Tijdschrift Vergoeding Personenschade 2004/1, p. 1-2
 39. Art. 7:910 in het wetsvoorstel massaschade: contractuele werking ten nadele van een derde? WPNR 6578 (2004), p. 384-387
 40. De gevolgen van Poortwachter voor de civiele letselschadepraktijk, NJB 2004, p. 928-936
 41. J.M. Barendrecht, J.B.M.V. Vranken, I. Giesen, M.J. Borgers, W. v.d. Burg, H.E.B. Tijssen, G.C.G.J. van Roermund, W.H. van Boom, Methoden van rechtswetenschap: komen we verder?, NJB 2004, p. 1419-1428
 42. W.H. van Boom, C.J.M. van Doorn, Productaansprakelijkheid en productveiligheid, Tijdschrift voor Consumentenrecht 2004/3, p. 100-106
 43. Aansprakelijkheid van, voor en jegens vrijwilligers, AV&S 2004/5, p. 191-198
 44. W.H. van Boom, I. Giesen, Van Nederlands naar ‘Europees’ onrechtmatigedaadsrecht, NTBR 2004/10, p. 515-523
 45. Algemene en bijzondere regelingen in het vermogensrecht. RM Themis 2003, p. 297-307
 46. Bancaire zorgplicht en eigen verantwoordelijkheid van de belegger, NTBR 2003, p. 555-564
 47. W.H. van Boom, V.C. Ammerlaan, De Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden en de rol van de overheid bij het vergoeden van terreurschade. NJB 2003, p. 2330-2337
 48. Restitutie en schadevergoeding na aanbodcollusie. Bouwrecht 2003, p. 768-773
 49. Waarheen leidt de weg....van werknemersschade?, AV&S 2003/1, p. 33-40
 50. Anticiperen op nieuwe gezondheidsrisico’s, AV&S 2001, p. 3-12
 51. Troostgeld voor nabestaanden ondoordacht, NJB 2001, p. 1301-1302
 52. Troostgeld voor naasten? Een ruimere blik is noodzakelijk, AV&S 2001, p. 95-98
 53. W.H. van Boom, I. Giesen, Civielrechtelijke overheidsaansprakelijkheid voor het niet voorkomen van gezondheidsschade door rampen, NJB 2001, p. 1675-1685
 54. Wie profiteert van het voorrecht op de vordering uit de WA-polis? Opties voor de wetgever,  WPNR 6394 (2000), p. 195-197
 55. Hoofdelijke productaansprakelijkheid, regres en insolventie’, in: Tijdschrift voor Insolventierecht 2000, Fokkerspecial, p. 26-34
 56. Verjaring mesothelioomclaims doorbroken’, in: A&V 2000, p. 55-69
 57. W.H. van Boom, C.E.C. Jansen, ‘McFarlane v. Tayside Health Board: aansprakelijkheid van artsen voor wrongful conception’, in: NTBR 2000, p. 276-288
 58. W.H. van Boom, F. Nieper, Recente ontwikkelingen in het Duitse vermogensrecht, NTBR 1999, p. 105-112
 59. Van verplaatste schade en opgeofferde vrije tijd, A&V 1999, p. 85-93
 60. Vergoeding van renteschade; enige opmerkingen over fictie, fixatie en aanvangstijdstippen bij wettelijke rente, Het Verzekerings-Archief 1999/3, p. 108-113
 61. De aanbestedende overheid - Beginselen van behoorlijke openbare aanbesteding, Bouwrecht 1999, p. 644-653
 62. W.H. van Boom, F. Nieper, Overzicht van het Duitse aansprakelijkheidsrecht voor de jaren 1995 en 1996, in: A&V 1998, nr. 1, p. 29-33.
 63. Hoofdelijke verkeersaansprakelijkheid: regres naar gelijke delen?, NJB1998, afl. 13, p. 608-609
 64. Privaatrechtelijke vertegenwoordiging van de Staat: openbare registers op komst, in: WPNR 6323 (1998), p. 505-509
 65. Naschrift bij reactie L. Groefsema op `Kringloopgedachten: over de werking van contracten ten nadele van derden en het ontwijken van het eigen contract, WPNR 6235 (1996), in: WPNR 6260 (1997), p. 160-161
 66. Kringloopgedachten: over de werking van contracten ten nadele van derden en het ontwijken van het eigen contract, WPNR 6235 (1996), p. 615-620
 67. Overzicht tijdschriften en literatuur januari - juni 1996, Tijdschrift voor Insolventierecht 1996/2-3, p. 146/174.
 68. Toekomstige regresvorderingen, in: NTBR 1995, nr. 6, p. 154-155
 69. W.H. van Boom, H.M. Storm, Het verhaalsrecht van verzekeraars en risicodragers, in: A&V 1995, nr. 6, p. 149-161
 70. Het verhaalsrecht van de werkgever ex art. 6: 107a BW, in: WPNR 6206 (1995), p. 863-865
 71. Samenloop van aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen, in: WPNR 6135 (1994), p. 325-327
 72. W.H. van Boom, J.H.M. van Erp, Vlot betalingsverkeer eist zo zijn tol, in: Nederlands Juristen-blad 1994, nr. 34, p. 1177-1179
 73. Hoe geprivilegieerd is het voorrecht op de verzekeringspenning?, in: WPNR 6151 (1994), p. 635-640
 74. Bevoegd beschikken over andermans registergoed anders dan bij wege van onmiddellijke vertegen¬woordiging (reactie op P. Smits, WPNR 6144, m. naschr. P. Smits), in: WPNR 6161 (1994), p. 865-866
 75. Gehandicapte ouders risico-aansprakelijk voor veertien- en vijftienjarige kinderen?, in: WPNR 6097 (1993), p. 481-483
 76. Toekomstigheid van vorderingen. Wanneer is een vordering nu eigenlijk toekomstig?, in: WPNR 6108 en 6109 (1993), p. 699-703, p. 721-724
 77. W.H. van Boom, J.H.M. van Erp, Holleman/De Klerk: oud voor nieuw?! HR 1 juli 1993, RvdW 1993, 157 (Bouma/Cavo), in: WPNR 6117 (1993), p. 943-945
 
 

Books (authored and edited)

 1. W.H. van Boom, P. Desmet, P. Mascini (eds.), Empirical Legal Research in Action – Reflections on Methods and their Applications, Cheltenham: Edward Elgar Publishing 2018
 2. Willem H. van Boom (ed.), Litigation, Costs, Funding and Behaviour: Implications for the Law, Abingdon: Routledge 2017
 3. Willem van Boom, Amandine Garde & Orkun Akseli (eds.), The European Unfair Commercial Practices Directive: Impact, Enforcement Strategies and National Legal Systems (Series: Markets and the Law), Aldershot: Ashgate Publishing 2014
 4. Willem H. van Boom & Gerhard Wagner (eds.), Mass Torts in Europe – Cases and Reflections  (Tort and Insurance Law vol. 34), Berlin: De Gruyter 2014
 5. Jenny Steele and Willem H. van Boom (eds.), Mass Justice – Challenges of Representation and Distribution, Cheltenham: Edward Elgar Publishing 2011
 6. Anthony Ogus and Willem H. van Boom (eds.), Juxtaposing Autonomy and Paternalism in Private Law, Hart Publishing 2011
 7. Willem van Boom and Marco Loos (eds.), Collective Enforcement of Consumer Law – Securing Compliance in Europe through Private Group Action and Public Authority Intervention, Groningen: Europa Law Publishing 2007
 8. W.H. van Boom, M.G. Faure (eds.),  Shifts in Compensation between Private and Public Systems, Vienna: Springer 2007
 9. W.H. van Boom, M. Lukas, C. Kissling (eds.), Tort and Regulatory Law (Tort and Insurance Law vol. 19), Vienna/New York: Springer 2007
 10. W.H. van Boom, Efficacious Enforcement in Contract and Tort (inaugural lecture EUR). The Hague: BJU 2006
 11. W.H. van Boom, H. Koziol, C.A. Witting (Eds.), Pure Economic Loss, Tort and Insurance Law vol. 9. Wien/New York: Springer 2004


In Dutch:

 1. W.H. van Boom, Verhaal, Uitwinning en Rangorde – hoofdlijnen materieel beslag- en faillissementsrecht, Den Haag: BJu 2018
 2. W.H. van Boom, Hoofdelijke verbintenissen, Den Haag: BJu 2016
 3. W.H. van Boom, C. Breedveld-de Voogd, A.G. Castermans, M. de Deugd-Dijkman, J. Hijma (red.), Een kwart eeuw – privaatrechtelijke opstellen aangeboden aan prof. mr. H.J. Snijders ter gelegenheid van zijn emeritaat, Deventer: Wolters Kluwer 2016
 4. W.H. van Boom, Door meten tot weten - Over rechtswetenschap als kruispunt (oratie Leiden), Den Haag: BJu 2015
 5. W.H. van Boom, P.T.M. Desmet & C.P. Reinders Folmer (eds.), Privaatrecht in het laboratorium – verslag van acht rechtspsychologische experimenten, Den Haag: BJU 2015
 6. W.H. van Boom & S.D. Lindenbergh (eds.), Politiek Privaatrecht, Den Haag: BJU 2013
 7. W.H. van Boom, I. Giesen, A.J. Verheij (eds.), Capita Civilologie – Handboek Empirie en Privaatrecht, Den Haag: BJU 2013
 8. W.H. van Boom, M. van Kogelenberg, M.L. Tuil (eds.), Boobytraps, valkuilen en instinkers in het burgerlijk recht, Den Haag: BJu 2012
 9. W.H. van Boom, I. Giesen & M. Smit (eds.), Civilologie: opstellen over empirie en privaatrecht, the Hague: BJu|Eleven 2012
 10. W.H. van Boom, J.H. van Dam-Lely, S.D. Lindenbergh (eds.), Rake remedies – Opstellen over handhaving van rechten, naleving van plichten en sanctionering van verkeerd gedrag in het privaatrecht, Den Haag: BJu 2011
 11. M.B.M. Loos, W.H. van Boom, Handhaving van het consumentenrecht (preadviezen Vereniging voor Burgerlijk Recht 2009), Deventer: Kluwer 2010
 12. W.H. van Boom, Handhaving consumentenbescherming- Een toelichting op de Wet handhaving consumentenbescherming, Zutphen: Paris 2010
 13. W.H. van Boom, M.G Faure, N.J.H. Huls, N.J. Philipsen, Handelspraktijken, reclame en zelfregulering – Pilotstudy Maatschappelijke Reguleringsinstrumenten (WODC Rapport 1535), Den Haag: BJU 2009
 14. W.H. van Boom, I. Giesen, A.J. Verheij (eds.), Gedrag en Privaatrecht - Over gedragspresumpties en gedragseffecten bij privaatrechtelijke leerstukken, Den Haag: BJU 2008
 15. W.H. van Boom, M.L. Tuil, W. Dijkshoorn (eds.), Autonomie en paternalisme in het privaatrecht, Den Haag: BJU 2008
 16. W.H. van Boom, Tekst en Toelichting Wet Handhaving Consumentenbescherming, Den Haag: SDU 2007
 17. W.H. van Boom, S.D. Lindenbergh, S.B. Pape (eds.), Privaatrecht ondersteund - Doelen, baten, kosten en effecten van bijzondere ondersteuning door de overheid van privaatrechtelijke handhaving, Den Haag: BJU 2007
 18. F. de Ly, K.F. Haak, W.H. van Boom (eds.), Eenvormig bedrijfsrecht: realiteit of utopie?, Den Haag: BJU 2006
 19. W.H. van Boom, M.J. Borgers (eds.), De Rekenende Rechter; van Iudex non Calculat naar actieve cijferaar?, Den Haag: BJU 2004
 20. W.H. van Boom, Structurele fouten in het aansprakelijkheidsrecht. (inaugural lecture Tilburg University). Den Haag 2003: BJU. 45 pp.
 21. W.H. van Boom, M.H., Wissink, Aspecten van ongerechtvaardigde verrijking. Preadviezen Ver. Burgerlijk recht 2002. Deventer: Kluwer, 147 pp.
 22. W.H. van Boom, C.E.C. Jansen, J.V. Weijnen (eds.), Aanbesteding en aansprakelijkheid, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2001, 183 pp.
 23. W.H. van Boom, Verhaalsrechten van verzekeraars en risicodragers, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 2000, XVI + 140 pp.
 24. W.H. van Boom, Hoofdelijke verbintenissen, W.E.J. Tjeenk Willink Deventer 1999 (dissertatie KUB Tilburg), XXX en 284 pp.
 25. W.H. van Boom e.a., (eds.), Civiele constructies, BW Krant jaarboek 15, Gouda Quint Deventer 1999
 26. W.H. van Boom e.a., (eds.), Koop!, BW Krant jaarboek 14, Gouda Quint Deventer 1998
 27. W.H. van Boom, C.E.C. Jansen, J.G.A. Linssen (eds.), Tussen ‘Alles’ en ‘Niets’  - Van toedeling naar verdeling van nadeel, W.E.J. Tjeenk Willink, Deventer, 1997
 28. W.H. van Boom, T. Hartlief en J. Spier (eds.), Regresrechten, W.E.J. Tjeenk Willink , Zwolle, 1996
 29. H.E. de Boer, W.H. van Boom en J. de Hullu (eds.), Rechtsmiddelen van de toekomst, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1994
Book contributions

 1. Willem van Boom, Pieter Desmet and Peter Mascini, Empirical legal research: charting the terrain, in: W.H. van Boom, P. Desmet, P. Mascini (eds.), Empirical Legal Research in Action Reflections on Methods and their Applications, Cheltenham: Edward Elgar Publishing 2018, p. 1-22
 2. W.H. van Boom, Statement From a Continental European Perspective, in: H. Koziol et al. (ed.), Product Liability – Fundamental Questions in a Comparative Perspective (World Tort Law Society series), De Gruyter 2017, p. 574-592
 3. Willem H van Boom, Jean-Sébastien Borghetti, Andreas Bloch, Ehlers, Ernst Karner, Donal Nolan, Ken Oliphant, Alessandro Scarso, Vibe Ulfbeck and Gerhard Wagner, Product Liability in Europe, in: H. Koziol et al. (ed.), Product Liability – Fundamental Questions in a Comparative Perspective (World Tort Law Society series), De Gruyter 2017, p. 255-356
 4. W.H. van Boom, Introduction, in: Willem H. van Boom (ed.), Litigation, Costs, Funding and Behaviour: Implications for the Law, Abingdon: Routledge 2017, p.1-5
 5. W.H. van Boom, Litigation costs and third-party funding, in Willem H. van Boom (ed.), Litigation, Costs, Funding and Behaviour: Implications for the Law, Abingdon: Routledge 2017, p. 5-30
 6. Willem H. van Boom, Unfair Commercial Practices, in: Christian Twigg-Flesner (ed.), Research Handbook on EU Consumer and Contract Law (Research Handbooks in European Law series), Cheltenham: Edward Elgar 2016, p. 388-405
 7. W.H. van Boom & S.D. Lindenbergh (Dutch case report), Case Studies, in: L. Bergkamp, M. Faure, M. Hinteregger, N. Philipsen, Civil Liability in Europe for Terrorism-Related Risk, Cambridge: C.U.P. 2015 (Cambridge Studies in International And Comparative Law series),  p. 114-184
 8. Willem H. van Boom, Mass Torts: Debates and Pathways, in: Willem H. van Boom & Gerhard Wagner (eds.), Mass Torts in Europe – Cases and Reflections  (Tort and Insurance Law vol. 34), Berlin: De Gruyter 2014, p. 1-22
 9. Willem H. van Boom, Amandine Garde and Orkun Akseli, Introduction, in: Willem van Boom, Amandine Garde & Orkun Akseli (eds.), The European Unfair Commercial Practices Directive: Impact, Enforcement Strategies and National Legal Systems (Series: Markets and the Law), Aldershot: Ashgate Publishing 2014, p. 1-18
 10. W.H. van Boom, Prevention through Enforcement in Private Law, in: Luboš Tichý, Jiři Hrádek (eds.), Prevention in law, Prague: Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Charles University Prague; ISBN 978-80-87146-90-3) 2013, p. 31-42
 11. Willem H. van Boom, Torts, Courts and Legislatures: Comparative Remarks on Civil Law Codifications of Tort Law, in: T.T. Arvind & J. Steele (eds.), Tort Law and the Legislature – Common Law, Statute and the Dynamics of Legal Change, Oxford: Hart Publishing 2012, p. 17-30
 12. Catherine I. Garcia Porras and Willem H. van Boom, Information disclosure in the EU Consumer Credit Directive: opportunities and limitations, in: James Devenney and Mel Kenny (eds.), Consumer Credit, Debt and Investment in Europe, Cambridge: Cambridge University Press 2012, p. 21-55
 13. Willem H. van Boom, The Law of Damages and Competition Law: 'Bien Étonnés De Se Trouver Ensemble?', in: R. Schulze (ed.), Compensation of Private Losses – The Evolution of Torts in European Business Law,  Munich: Sellier 2011, p. 165-178
 14. J. Steele, W.H. van Boom, Mass Justice and its challenges, in: Jenny Steele, Willem H. van Boom (eds.) Mass Justice -  Challenges of Representation and Distribution,  Cheltenham: Edward Elgar 2011, p. 1-26
 15. Willem H. van Boom, Financing civil litigation by the European insurance industry, in: Tuil, M. and Visscher, L.T. (eds), New Trends in Financing Civil Litigation in Europe: A Legal, Empirical and Economic Analysis, Cheltenham: Edward Elgar 2010, p. 92-108
 16. I. Greveling, W.H. van Boom, Damage Caused by GMOs under Dutch Law, in: B.A. Koch (ed.) Damage Caused by Genetically Modified Organisms – Comparative Survey of Redress Options for Harm to Persons, Property or the Environment, Berlin/New York: De Gruyter 2010, p. 403-426
 17. Willem H. van Boom, Collective Settlement of Mass Claims in The Netherlands. In: Matthias Casper, André Janssen, Petra Pohlmann, Reiner Schulze (eds.), Auf dem Weg zu einer europäischen Sammelklage?, Munich: Sellier 2009, p. 171-192
 18. Willem H. van Boom, Harmonizing Tort Law: A Comparative Tort Law and Economics Analysis, in: Michael Faure (ed.), Tort Law and Economics (Vol. 1 of the Encyclopedia of Law and Economics, 2d ed.), Cheltenham: Edward Elgar 2009, p. 435-449
 19. M. Moncada Castillo, W.H. van Boom, Economic Loss caused by GMOs in The Netherlands, in: B.A. Koch (Ed.), Economic Loss Caused by Genetically Modified Organisms - Liability and Redress for the Adventitious Presence of GMOs in Non-GM Crops, Series: Tort and Insurance Law , Vol. 24, Vienna/New York: Springer 2008, p. 347-360
 20. Willem H. van Boom, Inherent Risk and Organisational Design in European Tort Law, in: R.V. de Mulder (ed.), Mitigating Risk in the Context of Safety and Security - How Relevant is a Rational Approach?, Rotterdam: EUR 2008, p. 63-77
 21. Willem H. van Boom, Insurance Law and Economics: an empirical perspective, in: Michael Faure and Frank Stephen (eds.), Essays in the Law and Economics of Regulation – in Honour of Anthony Ogus, Antwerp/Oxford/Portland: Intersentia 2008, p. 253-276
 22. W.H. van Boom, European Tort Law - An Integrated or Compartmentalized Approach?, In: Antoni Vaquer, European Private Law Beyond the Common Frame of Reference – Essays in Honour of Reinhard Zimmermann, Europa Law Publishing 2008 (European Studies in Private Law no. 3), p. 133-149
 23. W.H. van Boom, A. Pinna, Le Droit De La Responsabilité Civile De Demain En Europe. Questions Choisies, in: Bénedict Winiger (ed.), La responsabilité civile européenne de demain / Europäisches Haftungsrecht morgen, Série: Collection Genevoise Edition: 1, 2008, Zürich : Schulthess Juristische Medien, p. 261-277
 24. W.H. van Boom, On the Intersection between Tort Law and Regulatory Law – A Comparative Analysis, in: W.H. van Boom, M. Lukas, C. Kissling (eds.), Tort and Regulatory Law, Tort and Insurance Law vol. 19, Vienna/New York: Springer 2007, p. 419-448
 25. W.H. van Boom, I.Giesen, The Netherlands, in: B. Winiger, H. Koziol, B.A. Koch, R. Zimmermann (eds.), Digest of European Tort Law, Vol. 1: Essential Cases on Natural Causation, Vienna/New York: Springer 2007
 26. Willem van Boom and Marco Loos, Introduction, in: Willem van Boom and Marco Loos (eds.), Collective Enforcement of Consumer Law – Securing Compliance in Europe through Private Group Action and Public Authority Intervention, Groningen: Europa Law Publishing 2007, p. 3-9
 27. Willem van Boom and Marco Loos, Effective enforcement of consumer law in Europe; Private, public, and collective mechanisms, in: Willem van Boom and Marco Loos (eds.), Collective Enforcement of Consumer Law – Securing Compliance in Europe through Private Group Action and Public Authority Intervention, Groningen: Europa Law Publishing 2007, p. 231-254
 28. W.H. van Boom, A. Pinna, Shifts from Liability to Solidarity: The Example of Compensation of Birth Defects, in: W.H. van Boom, M.G. Faure (eds.),  Shifts in Compensation between Private and Public Systems, Vienna: Springer 2007, p. 143-180
 29. W.H. van Boom, M.G. Faure, Introducing “Shifts in Compensation Between Private and Public Systems”, in: W.H. van Boom, M.G. Faure (eds.),  Shifts in Compensation between Private and Public Systems, Vienna: Springer 2007, p. 1-30
 30. M.G. Faure, W.H. van Boom, Concluding Remarks, in: W.H. van Boom, M.G. Faure (eds.),  Shifts in Compensation between Private and Public Systems, Vienna: Springer 2007, p. 219-236
 31. W.H. van Boom, M. Moncada Castillo, Children as victims under Dutch law, in: Miquel Martín-Casals (ed.), Children in Tort Law Part II: Children as Victims, Vienna/New York: Springer 2007, p. 175-189
 32. Compensating and preventing damage: is there any future left for tort law?, Festskrift till Bill W. Dufwa – Essays on Tort, Insurance Law and Society in Honour of Bill W. Dufwa, Volume I, Stockholm: Jure 2006, p. 287-293
 33. W.H. van Boom, A. Pinna, Liability for Failure to Regulate Health and Safety Risk – Second-guessing policy choice or showing judicial restraint?, in: H. Koziol and B. Steininger (eds.), H. Koziol/B.C. Steininger (eds.), European Tort Law 2005 (Tort and Insurance Law, Yearbook), Vienna/New York: Springer 2006, p. 1-21
 34. Children as tortfeasors under Dutch law, in: Miquel Martín-Casals (ed.), Children in Tort Law Part I: Children as Tortfeasors, Vienna/New York: Springer 2006, p. 293-309
 35. Fault under Dutch Law, in: P. Widmer (ed.), Unification of Tort Law: Fault, the Hague: Kluwer Law International 2005, p. 167-178
 36. W.H. van Boom, H. Koziol,en C.A. Witting, Outlook, in: W.H. van Boom, H. Koziol, C.A. Witting, (Eds.), Pure Economic Loss.). Wien/New York: Springer 2004, pp. 191-205
 37. Pure Economic Loss: A Comparative Perspective. in: W.H. van Boom, H. Koziol, C.A. Witting, (Eds.), Pure Economic Loss, Wien/New York: Springer 2004, pp. 1-40
 38. Multiple Tortfeasors under Dutch Law, in: W.V.H. Rogers (ed.), Unification of Tort Law: Multiple Tortfeasors, the Hague: Kluwer Law International 2004, pp. 135-150
 39. Pure economic loss in the Netherlands - the case study, in: Bussani, Mauro & Palmer, V.V. (Ed.), Pure Economic Loss in Europe. (CSICL, 3, pp. 171-522). Cambridge: Cambridge University Press 2003
 40. W.H. van Boom, C.E. du Perron, The Netherlands, in: Ulrich Magnus (Ed.), The Impact of Social Security Law on Tort Law. (Tort and Insurance Law vol. 3). Vienna: Springer 2003, pp. 149-164
 41. Compensation for personal injury in the Netherlands, in: Bernhard A. Koch and Helmut Koziol, (eds.), Compensation for Personal Injury in a Comparative Perspective, Wien/New York: Springer 2003, p. 211-237
 42. W.H. van Boom, C.E. du Perron, the Netherlands, in: B.A. Koch, H. Koziol, Unification of Tort Law: Strict Liability, the Hague: Kluwer Law International 2002, p. 227-255
 43. W.H. van Boom, M.H. Wissink, the Netherlands, in: W.V. Horton Rogers, Damages for Non-Pecuniary Loss in a Comparative Perspective, Vienna/New York: Springer 2001 (Tort and Insurance Law Vol. 2), p. 155-172
 44. W.H. van Boom, M.H. Wissink, ‘the Netherlands’, in: U. Magnus (ed.), Unification of tort law: Damages, the Hague: Kluwer Law International 2001, p. 143-158
 45. Contributory Negligence under Dutch Law. In Magnus, U. & Martin-Casals, M. (Ed.), Unification of Tort Law: Contributory Negligence, The Hague: Kluwer Law International 1997, pp. 129-148
 46. W.H. van Boom, J.H.M. van Erp, Electronic Highways: on the road to liability, in: V. Bekkers e.a. (eds.), Emerging Electronic Highways, Kluwer Law International, the Hague 1996, pp. 153-164


In Dutch:

 1. W.H. van Boom & I. Giesen, Tien jaar civilologie: hoe ver staan de luiken open?, in: J. Baeck (red.), Privaatrecht in actie!, Brugge: Die Keure 2018, p. 15-46
 2. W.H. van Boom, Rechtsempirisch onderzoek in het privaatrechtelijk domein - enkele observaties, in: E. Dirix (red.), Interdisciplinariteit in het recht – ‘Law and...’-bewegingen in het privaatrecht, Antwerpen: Intersentia 2018, p. 77-92
 3. M.Th. Beumers & W.H. van Boom, De maatmens-benadeelde in het aansprakelijkheidsrecht,  in M.Th. Beumers, W.H. van Boom en M.A. Loth, Aansprakelijkheidsrecht en maatmens (preadviezen VASR 2015), Deventer: Kluwer 2016, pp. 1-32
 4. W.H. van Boom, Van trappende paarden, overwaarde-arrangementen en regresvorderingen, in: T. Hartlief, M.G. Faure (red.), De Spierbundel – de agenda van het aansprakelijkheidsrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 161-173
 5. W.H. van Boom, Hoe begrijpelijk is Van Maanen...? Significant minder dan de Hoge Raad!, in: R. de Groot e.a. (red.), Kritiek op recht – Liber amicorum Gerrit van Maanen, Deventer: Kluwer 2014, p. 43-60
 6. W.H. van Boom, Begrijpelijke hypotheekvoorwaarden en consumentengedrag, in: T.M. Berkhout en A.A. van Velten (red.), Perspectieven voor vastgoedfinanciering (Congresbundel van de Stichting Fundatie Bachiene), Amsterdam: Stichting Fundatie Bachiene 2014, ISBN 978-90-9028074-5, p. 45-80
 7. W.H. van Boom & S.D. Lindenbergh, ‘Inleiding, rondleiding en doorgeleiding’, in: W.H. van Boom & S.D. Lindenbergh (red.), Politiek Privaatrecht, Den Haag: BJU 2013, p. 17-38
 8. W.H. van Boom, I. Giesen en A.J. Verheij, ‘Inleiding: een handboek voor de civiloloog-privatist’, in: W.H. van Boom, I. Giesen & A.J. Verheij (eds.), Capita Civilologie - Handboek empirie en privaatrecht, Den Haag: BJu 2013, p. 1-26
 9. A.J. Verheij, W.H. van Boom, I. Giesen, ‘Afsluitende opmerkingen’, in: W.H. van Boom, I. Giesen & A.J. Verheij (eds.), Capita Civilologie - Handboek empirie en privaatrecht, Den Haag: BJu 2013, p. 1179-1192
 10. M.G. Faure en W.H. van Boom, ‘Gedragsveronderstellingen en verzekeringen’, in: W.H. van Boom, I. Giesen & A.J. Verheij (eds.), Capita Civilologie - Handboek empirie en privaatrecht, Den Haag: BJu 2013, p. 693-732
 11. M.R. van Dam, W.H. van Boom, M.L. Tuil, Tekstbegrip en klantbelang bij financiële producten, in: E.M. Dieben & F.M.A. ’t Hart (eds.), Klantbelang Centraal (Financieel Juridische Reeks 4), Amsterdam: NIBE-SVV 2012, p. 109-124
 12. W.H. van Boom, Hoe het spoor arriveerde. Een korte ontwikkelingsgeschiedenis van spoorwegen in Engeland en Nederland, in: M.H. Claringbould e.a.(red.), Verbindend recht (liber amicorum Krijn Haak),Deventer: Kluwer 2012, p. 92-108
 13. W.H. van Boom, I. Giesen & M. Smit, Civilologie en de vaart der privaatrechtelijke volkeren, in: W.H. van Boom, I. Giesen & M. Smit (eds.), Civilologie: opstellen over empirie en privaatrecht, the Hague: Bju|Eleven 2012, p. 197-213
 14. W.H. van Boom, Hypotheken als consumentenrechtelijk thema, in: T.M. Berkhout, A.A. van Velten (eds.), Vastgoedfinanciering in woelige tijden (Jubileumbundel Stichting Fundatie Bachiene), Amsterdam: Stichting Fundatie Bachiene 2012, p. 75-102
 15. W.H. van Boom, De ontwerprichtlijn Consumentenrechten: gemaakte keuzes en gekozen onderbouwing, in: M.W. Hesselink en M.B.M. Loos (eds.), Het voorstel voor een Europese richtlijn consumentenrechten - Een Nederlands perspectief, Den Haag: BJU 2009, p. 15-30
 16. W.H. van Boom, ‘Wie verre reizen maakt, kan veel verhalen’ - Over het spreiden van het letselschaderisico bij arbeidsgerelateerde verkeersbewegingen, in: T. Hartlief, S.D. Lindenbergh (eds.), Tien pennenstreken over personenschade, Den Haag: SDU 2009, p. 25-46
 17. M.G. Faure, W.H. van Boom, Hoe houdbaar zijn gedragsveronderstellingen in verzekeringsrecht en –economie?, in: W.H. van Boom, I. Giesen, A.J. Verheij (eds.), Gedrag en Privaatrecht - Over gedragspresumpties en gedragseffecten bij privaatrechtelijke leerstukken, Den Haag: BJU 2008, p. 305-340
 18. W.H. van Boom, I. Giesen, A.J. Verheij, Gedrag en privaatrecht: inleiding en verantwoording , in: W.H. van Boom, I. Giesen, A.J. Verheij (eds.), Gedrag en Privaatrecht - Over gedragspresumpties en gedragseffecten bij privaatrechtelijke leerstukken, Den Haag: BJU 2008, p. 19-48
 19. A.J. Verheij, I. Giesen en W.H. van Boom, Afsluitende observaties, in: W.H. van Boom, I. Giesen, A.J. Verheij (eds.), Gedrag en Privaatrecht - Over gedragspresumpties en gedragseffecten bij privaatrechtelijke leerstukken, Den Haag: BJU 2008, p. 601-612
 20. Willem van Boom, Walter Dijkshoorn, Mark Tuil, Autonomie en paternalisme: afsluitende observaties, in: W.H. van Boom, M.L. Tuil, W. Dijkshoorn (eds.), Autonomie en paternalisme in het privaatrecht, Den Haag: BJU 2008, p. 251-259
 21. W.H. van Boom, S.D. Lindenbergh, S.B. Pape, Inleiding, in: W.H. van Boom, S.D. Lindenbergh, S.B. Pape (eds.), Privaatrecht ondersteund - Doelen, baten, kosten en effecten van bijzondere ondersteuning door de overheid van privaatrechtelijke handhaving, Den Haag: BJU 2007, p. 1-12
 22. W.H. van Boom, C.J.M. van Doorn, Productaansprakelijkheid en productveiligheid, in: E.H. Hondius en G.J. Rijken (eds.) Handboek Consumentenrecht, Zutphen: Paris Uitgevers 2006, p. 261-280
 23. Oublié d'assurer, obligé de compenser? Enige opmerkingen over aansprakelijkheid van de werkgever wegens het niet verzekeren van zijn werknemer, in: N. van Tiggele-Van der Velde e.a. (eds.), De Wansink-bundel - Van draden en daden, Deventer: Kluwer 2006, p. 61-72
 24. Compensatie bij geboorteschade - verschuivingen van aansprakelijkheid naar alternatieve vergoedingsarrangementen, in: Martin Buijsen (eds.), Onrechtmatig leven? Opstellen naar aanleiding van Baby Kelly, Nijmegen: Valkhof Pers 2006, p. 181-230
 25. W.H. van Boom, R.J.P. Kottenhagen, De Richtlijn oneerlijke bedingen en haar plaats in het Nederlandse recht, in: F. de Ly, K.F. Haak, W.H. van Boom (eds.), Eenvormig bedrijfsrecht: realiteit of utopie?, Den Haag: BJU 2006, p. 133-154
 26. Meervoudige oorzaken, hoofdelijke aansprakelijkheid en toerekening naar redelijkheid. In: LSA Reeks, Causaliteit, Den Haag 2003: Vermande, pp. 89-103
 27. De gevolgen van Poortwachter voor de civiele letselschadepraktijk. In S.D. Lindenbergh et al. (eds.), Schade: vergoeden of beperken?, Den Haag: Sdu 2004, p. 21-42
 28. Hoe groot is de kans? Over waarschijnlijkheidsoordelen bij ongevallen en hoe juristen er mee omgaan, in: W.H. van Boom, M.J. Borgers (eds.), De Rekenende Rechter; van Iudex non Calculat naar actieve cijferaar?, Den Haag: BJU 2004, p. 33-54
 29. W.H. van Boom, M.J. Borgers, De acalculie voorbij, in: W.H. van Boom, M.J. Borgers (eds.), De Rekenende Rechter; van Iudex non Calculat naar actieve cijferaar?, Den Haag: BJU 2004, p. 175-182
 30. Van Hees/Esbeek (HR 1 juli 1977, NJ 1978, 84), in: J.B.M. Vranken & I. Giesen (eds.), De Hoge Raad binnenstebuiten. Verslag van een experiment (Schoordijk Instituut, Centrum voor aansprakelijkheidsrecht), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2003, p. 149-156
 31. W.H. van Boom, D.A.M. van Steensel, ‘Aansprakelijkheid voor verboden mededingingsbeperkende afspraken in een aanbestedingsprocedure’, in: W.H. van Boom, C.E.C. Jansen, J.V. Weijnen (eds.), Aanbesteding en aansprakelijkheid, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2001 (ISBN 90-5454-118-0), p. 105-125
 32. W.H. van Boom, J.M. Barendrecht, ‘Gedrag van toen, normen van nu?’, in: I. Brand e.a. (eds.), Tijd en onzekerheid (BWKJ 16), Deventer: Gouda Quint 2000, p. 45-58.
 33. Verdeling van een ontoereikende WA-polis, in: T. Hartlief, M.M. Mendel, Verzekering en maatschappij, Deventer: Kluwer 2000 (ISBN 9026837135), p. 119-130
 34. De aanbestedende overheid: beginselen van behoorlijke openbare aanbesteding, in: T. Hartlief, C. Stolker (eds.), Contractvrijheid,  Kluwer 1999, p. 299-316. ( = BR 1999, p. 644-653)
 35. Koop van vorderingen; over conformiteit, risico en betaling in driepartijenperspectief, in: W.H. van Boom e.a. (eds.), Koop!, BW Krant jaarboek 14, Gouda Quint 1998, p. 65-78
 36. Bewerking van “Overeenkomsten met overheidslichamen”, onderdeel van de losbladige Verbintenissenrecht II, (eds. E.H. Hondius), Kluwer Deventer, 1997-2002
 37. Aansprakelijkheid naar rato van het veroorzakingsaandeel, in: W.H. van Boom, C.E.C. Jansen, J.G.A. Linssen, ‘Tussen ‘Alles’ en ‘Niets’  - Van toedeling naar verdeling van nadeel’, W.E.J. Tjeenk Willink Deventer 1997, p. 135-152
 38. Uniformiteit gewenst - Naar een eenvormig verhaalsrecht voor verzekeraars en risicodragers, in: W.H. van Boom, T. Hartlief, J. Spier (eds.), Regresrechten, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1996, p. 95-118
 39. Verhaalsrecht voor doorbetaald loon, in: A.J.H.W. Coppelmans e.a. (eds.), Het actuele recht 2, Vermande, Lelystad 1995, p. 39-42
 40. Een rechtvaardige beslissing, in: C. de Waele (eds.), Betrokken in verschei¬denheid, Tilburg Universi¬ty Press Tilburg, 1994, p. 121-131
 41. W.H. van Boom, H.E. de Boer, J. de Hullu, Rechtsmiddelen van de toekomst: conclusies naar aanleiding van het symposium, in: H.E. de Boer, W.H. van Boom, J. de Hullu (eds.), Rechts¬mid-delen van de toekomst, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1994, p. 163-176
 42. Gedemonteerde kraan per ‘Ufuk’, in: R.D. Vriesendorp e.a. (eds.), Het actuele recht; rechtspraak anno 1993 in 67 Tilburgse bijdragen, Vermande, Lelystad, 1993, p. 21-24
Editorials and short comments


In Dutch:

 1. ‘Opt-in’ tegenover ‘opt-out’ in art. 6:230 j BW, TvC 2017/3, p. 102-104
 2. Wil de rechtspraak van plaatsvervangers af?, NJB 2012/34
 3. R. van Gestel, I. Giesen en W. van Boom, Een landelijk Centrum voor Methodologie en Empirische Rechtsbeoefening, NJB 2012/29, p. 2032-2035
 4. Waarom hoogleraren geen vaste leeropdracht behoren te hebben, NTBR 2010/4, p. 117-118
 5. De minimis curat praetor, NTBR 2009/5, p. 169
 6. Brief aan Du Perron, NTBR 2008/8, p. 315
 7. Beleggingspolissen en consumentengedrag: van free lunch naar iustum pretium?, Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 2008/2, p. 61-63
 8. Oneerlijke handelspraktijk is onrechtmatige daad. Maar wat schieten we daar mee op?, NTBR 2008/3, nr. 15 (p. 125)
 9. Privaatrecht: we stellen te veel en vragen te weinig, NTBR 2007/4, nr. 15 (p. 137) (met naschrift op reactie, in NTBR 2007/7 nr. 42 (p. 307)
 10. W.H. van Boom, J.G.J. Rinkes, Toezicht op consumentenrecht en de komst van de Consumentenautoriteit, Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 2006/5, p. 135-138
 11. Innovatieve handhaving in het vermogensrecht, NTBR 2006/4, nr. 16, p. 121
 12. Wet Handhaving Consumentenbescherming: de ConsumentenAutoriteit staat voor de deur, Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 2006/2, p. 37
 13. Een gewaarschuwd mens, Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 2005/5, p. 173-174
 14. De Geschillencommissie Verzekeringen, AV&S 2004/6, p. 233
 15. Weg met de limieten bij letsel!, AV&S 2003, p. 105-105
 16. De strategische verzekeringsplicht, AV&S 2001, p. 165