U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

  

Visit my pages on:

DAI info:eu-repo/dai/nl/125272111


Case notes

 

 1. W.H. van Boom, Proportionele doorbreking van wettelijke limitering bij stilzitten wetgever (HR 18 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:729 (gebroken giek)), Ars Aequi 2019/3, p. 199-208
 2. W.H. van Boom, De handelingsonbevoegdheid van art. 3:43 BW (HR 23 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:428, RvdW 2018/362 (AA Accountants BV / O. BV), Ars Aequi 2018/9, p. 715-719
 3. W.H. van Boom, Het ontstaansmoment van een vordering bij ‘onderhanden werk’ (HR 17 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:2901), Ars Aequi 2018/3, p. 230-234
 4. W.H. van Boom, Regres van de hoofdelijk aansprakelijke WAM-verzekeraar (HR 14 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:694), Ars Aequi 2017/10, p. 816-821
 5. W.H. van Boom, Beschikken over voorwaardelijke eigendom (HR 3 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1046, NJ 2016/290 (Rabobank/Reuser), Ars Aequi 2017/5, p. 417-423
 6. W.H. van Boom, Doorgeschoven kartelschade: schadeberekening of voordeelstoerekening? (HR 8 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1483, RvdW 2016, 950 (TenneT Tso BV en Saranne BV/ABB BV en ABB Ltd), Ars Aequi 2017/1, p. 41-46
 7. W.H. van Boom, Diefstal en groepsaansprakelijkheid (HR 2 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:2914), Ars Aequi 2016/6, p. 447-451
 8. W.H. van Boom, Afwikkeling van een ongeldig telefoonabonnement (HR 12 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:236, Lindorff BV / Nazier), Ars Aequi 2016/5, p. 363-370
 9. W.H. van Boom & C.M.D.S. Pavillon, Meer kans in de staatsloterij? (HR 30 januari 2015, ECLI:NL:HR:2015:178; Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij / Stichting Loterijverlies.nl), Ars Aequi 2015/10, p. 784-793
 10. G.M. Veldt, W.H. van Boom, Pacemakers, defibrillatoren en de reanimatie van Richtlijn 85/374 (HvJ EU 5 maart 2015 (C-503/13, C-504/13), ECLI:EU:C:2015:148 (Boston Scientific Medizintechnik GmbH/AOK Sachsen-Anhalt – Die gesundheidskasse en Beriebskrankenkasse RWE)), Ars Aequi 2015/5, p. 384-391
 11. W.H. van Boom, HR 26 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2797 (De Jonge / Scheper Ziekenhuis), Tijdschrift Vergoeding Personenschade 2015/1, p. 16-18
 12. W.H. van Boom, Uitleg cessieverbod (HR 21 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:682), Ars Aequi 2014/11, p. 927-932
 13. W.H. van Boom, Is een telefoonabonnement met ‘gratis’ toestel een overeenkomst van consumentenkrediet? (HR 13 juni 2014, ECLI:NL:HR:2014:1385), Ars Aequi 2014/10, p. 825-833
 14. W.H. van Boom, Ambtshalve toetsing bij oneerlijke bedingen (HR 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:691), Ars Aequi 2014/5, p. 358-362
 15. W.H. van Boom, Rb. Overijssel (zittingsplaats Almelo) 2 april 2013, Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 2013/6, p. 271-273
 16. W.H. van Boom, Zorgplicht vs. klachtplicht (HR 8 februari 2013, CLI:NL:HR:2013:BY4600, RvdW 2013, 253 (Van de Steeg, Van de Steeg Landbouwbedrijf BV / Coöperatieve Rabobank Noord-Holland Noord); ECLI:NL:HR:2013:BX7195, RvdW 2013, 250 (Kramer/F. van Lanschot Bankiers NV), Ars Aequi 2013/10, p. 755-761
 17. W.H. van Boom, Het ontstaansmoment en de verjaring van de regresvordering (HR 6 april 2012, LJN: BU3784; Van Aart en ASR Schadeverzekering / Achmea Schadeverzekeringen), Ars Aequi 2013/1, p. 36-43
 18. W.H. van Boom, 'Quota pars litis'-financieringsovereenkomst; betrokkenheid advocaat. (Gerechtshof Amsterdam, 13-12-2011, 200.077.224/01), Tijdschrift voor Personenschade 2012/2, p. 69-77
 19. W.H. van Boom, HvJ EU 12 mei 2011 (Konsumentombudsman/Ving Sverige AB), Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 2012/3, p. 111-118
 20. W.H. van Boom, Ontbinding zonder formaliteiten (HR 8 juli 2011, LJN: BQ1684; G4 vs. Hanzevast), Ars Aequi 2012/5, p. 366-371
 21. W.H. van Boom, Klachtplicht bij koop (HR 25 maart 2011, LJN: BP8991; Ploum/Smeets II), Ars Aequi 2011/11, p. 810-814
 22. W.H. van Boom, De hand gelicht met de terhandstellingsplicht? (HR 11 februari 2011, LJN BO7108; First Data BV vs. KPN Hotspots Schiphol BV), Ars Aequi 2011/10,  p. 726-731
 23. W.H. van Boom, Twee arresten over ‘winstafroming’ ex artikel 6:104 BW, Ars Aequi 2011/2, p. 118-125
 24. W.H. van Boom, S.D. Lindenbergh, Effectenlease: dwaling, zorgplicht en schadevergoeding, Ars Aequi 2010/3, p. 188-196 
 25. HR 5 juni 2009, 07/11290, LJN: BH2811 (Het Levob Hefboomeffect), HR 5 juni 2009, 08/03771, LJN: BH2815 (Dexia KoersExtra), HR 5 juni 2009, 08/00909, LJN: BH2822 (Aegon SprintPlan), JA 2009, nr. 118, p. 1132-1138
 26. W.H. van Boom, Matthias Vandenbogaerde, Pas Op! Borgtocht in bedrijf (Bras vs. Satisfactorie), Annotatie HR 6 juni 2008, LJN: BC8690, Ars Aequi 2009, p. 554-560
 27. Voorzieningenrechter Rechtbank Zutphen 14 mei 2009, LJN BI3783, Jurisprudentie Aansprakelijkheid  2009/6, nr. 100 (Collectieve actie. Verjaring individuele schadevergoedingsvorderingen. Gebod tot onderhandelen over WCAM-schikking.)
 28. Rechtbank Alkmaar 22 april 2009, LJN BI1927, Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2009/6, nr. 101 (Collectieve actie. Verjaring individuele schadevergoedingsvorderingen)
 29. Hof Amsterdam 16 september 2008, nr. 104.003.148, LJN BF0810; Aandelenlease. Massaschade-afwikkeling, Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2008/10 nr. 158
 30. HR 26 januari 2007, LJN: AZ0614, nr. C05/272HR (Ontvanger van de Belastingdienst Oost-Brabant/Coöperatieve groente- en fruitveiling vereniging ‘Kerseboom’ B.A.), Ars Aequi 2008/1, p. 44-49
 31. Rechtbank 's-Hertogenbosch, sector kanton, locatie Helmond 26 maart 2008, JOR 2008, 163 (Dexia)
 32. W.H. van Boom, Een juridisch advies over  Paulianeus handelen - annotatie HR 18 januari 2008, LJN: BB5067, nr. C06/111HR, (Advocaat S/Brouwer), Ars Aequi 2008, p. 726-734
 33. Gerechtshof Amsterdam 16-09-2008, LJN: BF0810 (Aandelenlease. Massaschade-afwikkeling), JA 2008/10, nr. 158
 34. HR 28 april 2006, LJN: AV0653 (Mr. Huijzer q.q./Rabobank West-Kennemerland (Far Beheer BV)); betaling van bankrekening gedaan door gefailleerde na faillietverklaring maar voor publicatie in Staatscourant., Ars Aequi 2007/1, p. 53-57
 35. HvJ EG 26 oktober 2006, C-168/05 (Elisa María Mostaza Claro/Centro Móvil Milenium SL), Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 2007/2, p. 56-61
 36. HR 2 februari 2007, C05/297HR, Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2007/3, nr. 43, p. 447-448
 37. HR 8 juni 2007, R05/147HR, JA 2007, nr. 123, p. 1057-1058 (Stichting Monumentenzorg Curaçao/Scharloo)
 38. HR 14 oktober 2005, C04/200HR (NJ 2005, 539) Bewuste roekeloosheid werknemer bij schade aan werkgever (City Tax BV / De Boer), Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2006//1, nr. 10, p. 103-106
 39. HR 11-11-2005, C04/253HR, Amputatiegevaar en zorgplicht werkgever, Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2006//1, nr. 11, p. 115-119
 40. HR 2-12-2005, C04/353HR, Bewuste roekeloosheid werknemer bij hypoglykemie, Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2006/1, nr. 12, p. 130-133
 41. HR 16 december 2005, C04/276 HR, (Organice), Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2006/2, nr. 21, p. 197-199
 42. HR 7 april 2006, C05/004HR, (Der Bildtpollen Aanwas), Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2006/6 nr. 83, p. 688-691
 43. R.W.M. Giard en W.H. van Boom, De empirische dimensies van zorgplicht. Kanttekeningen bij het Skeeler-arrest (HR 25 november 2005, JA 2006, 1, RvdW 2005, 132), NTBR 2006/8, p. 360-368
 44. HR 13 oktober 2006, C04/279HR (Verzekeringskamer/Stichting Vie d’Or), Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2006/10, nr. 142, p. 1148-1159
 45. HR 17-12-2004, (Onder)aannemer uit onrechtmatige daad aansprakelijk voor mesothelioom van werknemer opdrachtgever (hoofdaannemer), Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2005/2 , nr. 14, p. 139-141
 46. HR 17-09-2004 (Rechtmatige overheidsdaad, politieoptreden, onevenredig getroffen derde, normaal maatschappelijk risico, toerekening gedragingen derde als eigen schuld), Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2004/2, nr. 14, p. 149-151
 47. HR 31-01-2003,  (Meerdere branden; alternatieve oorzaken; aansprakelijkheid voor het geheel). AV&S 2003, p. 132-133
 48. HR 04-04-2003, (Precontractuele fase en beginselen van behoorlijke aanbesteding), Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2003, p. 411-415
 49. HR 2 maart 2001, RvdW 2001, 62 (Stichting Medisch Centrum Leeuwarden en A. / F. in ’t Hout), TVP 2001/3, p. 91-93
 50. Overheidsaansprakelijkheid; reikwijdte zorgplicht waterschap; beleidsvrijheid (HR 19 november 1999, RvdW 1999, 180), in: A&V 2000, nr.1, p. 18-20
 51. Overheidsaansprakelijkheid; aansprakelijkheid voor schade toegebracht bij voorbereidingsprocedure; verhaal van kosten juridische bijstand (HR 26 november 1999, RvdW 1999, 184), in: A&V 2000, nr.2, p. 45-48
 52. Overheidsaansprakelijkheid; aansprakelijkheid voor schade toegebracht bij besluitprocedure; verhaal van kosten juridische bijstand (HR 26 november 1999, NJ 2000, 88 mnt. ARB), in: A&V 2000, nr.2, p. 48-50
 53. Mede-aansprakelijkheid, samenlopende schadeoorzaken, hoofdelijkheid (HR 24 december 1999, RvdW 2000, 12 Nugteren / Meskes), in: NTBR 2000/5, p. 200-204
 54. Subrogatie schadeverzekeraar ook bij onverplichte uitkering (HR 7 januari 2000, NJ 2000, 212 mnt. MM), in: A&V 2000, nr.3/4, p. 82-86
 55. Verkeersaansprakelijkheid verkeersfout tram; eigen schuld; uitbreiding 50% regel tot  tramverkeer (HR 14 juli 2000, RvdW 2000, 177), in: A&V 2000, nr.6, p. 140-143
 56. Fiscale inlenersaansprakelijkheid; verhouding taak civiele en fiscale rechter; bewijslast (HR 17 september 1999, RvdW 1999, 125), in: Aansprakelijkheid & Verzekering 1999, nr.6, p. 118-122
 57. Bedrijfsaansprakelijkheid; optie-overeenkomst, vergewissings- en mededelings­plicht bank, in: Aansprakelijkheid & Verzekering juni 1997, nr. 3, p. 64-67.
 58. Contracteren met de overheid en détournement de pouvoir (HR 3 april 1998, RvdW 1998, 83 C), in: NTBR 1998/7, p. 247-250
 59. Overheidsaansprakelijkheid; schadevergoeding ex art. 35 Wet BOPZ; begroting van immateriële schade, in: Aansprakelijkheid & Verzekering 1997, nr. 2, p. 46-47.
 60. Overheidsaansprakelijkheid; onrechtmatig strafvorderlijk optreden; beschadiging van inbeslaggeno­men voorwerpen, in: Aansprakelijkheid & Verzekering april 1997, nr. 2, p. 47-48.
 61. Onrechtmatig strafvorderlijk optreden; eigen schuld benadeelde, in: Aansprakelijkheid & Verzeke­ring 1996, nr. 2, p. 35-36.
 62. Gebrekkig toezicht, gevaarzetting, voorzienbaarheid (HR 12 mei 1995, RvdW 1995, 110), in: Aan­sprakelijkheid & Verzekering 1995, nr. 5, p. 127-130
 63. Aansprakelijkheid voor werknemers en toerekening van rechtshandelingen, in: Bedrijfsjuridische berichten 1994, nr. 3, p. 21-23
 64. Produktenaansprakelijkheid en bewijslastverdeling, in: Aansprakelijkheid & Verzekering 1994, nr. 2, p. 46-47
 65. Aansprakelijkheid voor onrechtmatige rechtspraak, in: Bedrijfsjuridische berichten 1994, nr. 13, p. 119-121
 66. Vernietiging van begunstigende beschikkingen en civiele aansprakelijkheid, in: Bedrijfsjuridische berichten 1994, nr. 15, p. 139-142
 67. Brandweerkosten verhaalbaar? HR 11 december 1992, RvdW 1993, 6, in: Bedrijfsjuridische berich­ten, 1993/5, p. 42-44
 68. Vermobo versus Van Rijswijk: Quint/Te Poel revisited? HR 29 januari 1993, RvdW 1993, 44, in: Bedrijfsjuridische berichten, 1993/8, p. 71-72
 69. Aansprakelijkheid voor fouten van niet-ondergeschikten, HR 19 februari 1993, RvdW 1993, 64, in: Bedrijfsjuridische berichten, 1993/8, p. 72-73
 70. Toerekening van handelingen van de `dochter'vennootschap aan de bestuur­der-‘moeder’vennoot­schap? , in: Bedrijfsjuridische berichten, 1993/14, p. 117-118
 71. De onrechtmatige `gedragslijn' van de gemeente Velsen jegens De Waard BV, in: Bedrijfsjuridische berichten, 1993/16, p. 136-138
 72. Formele rechtskracht versus erkenning van onrechtmatigheid, HR 18 juni 1993, RvdW 1993, 138, in: Bedrijfsjuridische berichten, 1993/17, p. 147-148
 73. Art. 7A: 1638 x BW: risico-aansprakelijkheid? , in: Bedrijfsjuridische berich­ten, 1993/18, p. 157-160