U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

  

Visit my pages on:

DAI info:eu-repo/dai/nl/125272111


 

 

Published papers in journals

 1. C.P. Reinders Folmer, P.T.M. Desmet & W.H. Van Boom, Beyond compensation? Examining the role of apologies in the restoration of victims’ needs in simulated tort cases, Law and Human Behavior, 43(4) (2019), 329-341
 2. Willem H. Van Boom & Charlotte M.D.S. Pavillon, The Netherlands takes collective redress to a next level – An introduction to the Collective Redress of Mass Damages Act 2019, Zeitschrift für Verbraucherrecht (VbR) 2019/4, p. 133-137
 3. Willem van Boom & Rob van Gestel, Evaluating the Quality of Dutch Academic Legal Publications: Results from a Survey, Utrecht Law Review 2017, p. 9-27 (vol. 13 issue 3)
 4. F. Weber, W. van Boom, Neue Entwicklungen in puncto Sammelklagen – in Deutschland, in den Niederlanden und an der Grenze, Verbraucher und Recht 2017/8, p. 290-297
 5. Willem H. van Boom, Pieter Desmet, & Mark Van Dam, “If It’s Easy to Read, It’s Easy to Claim”—The Effect of the Readability of Insurance Contracts on Consumer Expectations and Conflict Behaviour, 39 Journal of Consumer Policy 2 (2016) 187–197
 6. Willem H. van Boom, The Great War and Dutch Contract law –  Resistance, Responsiveness and Neutrality, (2014) 2(2) Comparative Legal History 303–327
 7. Willem H. van Boom, The Great War and Its Significance for Law, Legal Thinking and Jurisprudence, 7 Erasmus Law Review  2 (2014), 51-53
 8. Erdem Büyüksagis and Willem H. van Boom, Strict Liability in Contemporary European Codification: Torn Between Objects, Activities, and Their Risks, 44 Georgetown Journal of International Law 2 (2013) 609-640
 9. Willem H. van Boom, Price Intransparency, Consumer Decision Making and European Consumer Law, Journal of Consumer Policy 2011, p. 359-376
 10. Franziska Weber, Willem H. van Boom, Dutch Treat: the Dutch Collective Settlement of Mass Damage Act (WCAM 2005), Contratto e impresa / Europa 2011/1, p. 69-79
 11. Willem H. van Boom, Do Insurers Have to Pay for Bad Behaviour in Settling Claims? Legal Aspects of Insurers' Wrongful Claims Handling, 2 Journal of European Tort Law 1 (2011), p. 77-102
 12. Willem H. van Boom, De minimis curat praetor: redress for dispersed trifle losses, 4 Journal of Comparative Law 2009/2, p. 171-185
 13. Tomas Arons and Willem H. van Boom, Beyond Tulips and Cheese: Exporting Mass Securities Claim Settlements from the Netherlands, European Business Law Review 2010/6, p. 857-883
 14. Willem H. van Boom and Anthony Ogus, Introducing, Defining and Balancing ‘Autonomy vs. Paternalism’, 3 Erasmus Law Review 1 (2010), 5 pp.
 15. Willem H. van Boom, Comparative Notes on Injunction and Wrongful Risk-Taking, 17 Maastricht Journal of European and Comparative Law 1 (2010) 10-31
 16. Willem H. van Boom, Juxtaposing BTE and ATE – on the role of the European insurance industry in funding civil litigation, (2010) Oxford U Comparative L Forum 1 at ouclf.iuscomp.org
 17. Willem H. van Boom, The Draft Directive on Consumer Rights: Choices Made & Arguments Used, (2009) Journal of Contemporary European Research. Volume 5, Issue 3, pp. 452-464
 18. Willem H. van Boom, Inherent Risk and Organisational Design in European Tort Law, 108 Zeitschrift für Vergleichende Rechtswissenschaft (2009), p. 118-133
 19. W.H. van Boom, Some remarks on the Decline of Rylands v Fletcher and the Disparity of European Strict Liability Regimes, Zeitschrift fur Europäisches Privatrecht 2005/3, p. 618-637
 20. W.H. van Boom, N. Lavrijssen, Liability of Parents According to Dutch Law, European Review of Private Law 2004/5, p. 698-705
 21. W.H. van Boom, F. Nieper, Gesetzliche Reform des niederländischen Verkehrshaftungsrecht, in: Versicherungsrecht Beilage Ausland 1998, Heft 4 (1 oktober), p. 60-64
 22. W.H. van Boom, Certain legal aspects of electronic bills of lading, European Transport Law (ETL), XXXII/1 (1997), p. 9-24In Dutch:

 1. W.H. van Boom, H. Pluut, J.I. van der Rest, Eigen verantwoordelijkheid of bescherming tegen verkeerde keuzes? Een kleine opiniepeiling, NJB 2019/38, p. 2869-2875
 2. W.H. van Boom, WCA => WCAM => WAMCA, Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 2019/4, p. 154-160
 3. W.H. van Boom, Actief en passief wanpresteren van de faillissementscurator - Credit Suisse in het licht van Blaauboer/Berlips, WPNR 2019/7232, p. 248-255
 4. M.W. Knigge, W.H. van Boom & J.W. de Keijser, Minder gezichtspunten, betere sturing? Over de gevolgen van de beperking van het aantal gezichtspunten op juridische oordeelsvorming, NTBR 2018/9-10, p. 270-279
 5. W.H. van Boom, Handelspraktijken van supermarkten tegenover leveranciers, Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 2018/6, p. 277-283
 6. W.H. van Boom, De Grote Oorlog en het Nederlandse Overeenkomstenrecht – Neutraliteit, Weerstand en Responsiviteit, Tijdschrift voor Privaatrecht (TPR) 2018/1, p. 55-90
 7. Willem van Boom, Chris Reinders Folmer & Pieter Desmet, Vergelijkende rechtscultuur en aansprakelijkheidsrecht – een verkennend experiment, Recht der Werkelijkheid 2018/1, p. 14-29
 8. W.H. van Boom, H. Pluut & J.I. van der Rest, Burgers over burgerlijk recht – Hoe gewone mensen denken over het toedelen van verantwoordelijkheden en verdelen van schade in civielrechtelijke casus, AAe 2018/2, p. 105-123
 9. J.M. Vermolen, W.H. van Boom, Wetgeving en claimcultuur: rationeel proces of politiek ritueel?, NTBR 2017/8, p. 245-252
 10. J. Tegelaar, W.H. van Boom, Eenvoudiger verklaringsformulier bij derdenbeslag: beter begrepen en beter ingevuld, NJB 2017/36, p. 2655-2663
 11. W.H. van Boom, H. Pluut & J.I. van der Rest, Feiten van algemene bekendheid en ervaringsregels – een empirisch vervolg, NTBR 2017/6, p. 176-183
 12. W.H. van Boom, F. Weber, Collectief procederen – ontwikkelingen in Nederland en Duitsland, WPNR 2017/7145, p. 291-299
 13. W.H. van Boom, Experimenteren met informeren, Justitiële Verkenningen 2016/6, p. 95-110
 14. W.H. van Boom, Kartelschade, hoofdelijke aansprakelijkheid en wetsvoorstel 34 490, WPNR 2016/7126, p. 949-952
 15. W.H. van Boom & J.L. Luiten, Procesfinanciering door derden, RM Themis 2015/5, p. 188-199
 16. W.H. van Boom, P. Desmet, M.R. van Dam, Eenvoudige tekst, eenvoudige claim? Over de invloed van tekstniveau in algemene verzekeringsvoorwaarden op verwachtingen en gedrag van consumenten, Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 2015/4, p. 199-206
 17. W.H. van Boom, R.A.J. van Gestel, Rechtswetenschappelijk onderzoek – een samenvatting van de uitkomsten van een landelijke enquête, NJB 2015/20, p. 1336-1347 (the full version “Rechtswetenschappelijk onderzoek – uitkomsten van een landelijke enquête” (37 pp.) was simultaneously published on the journal’s website)
 18. H.N. Schelhaas, W.H. van Boom & M.W. Scheltema, Shoppen in het privaatrecht: keuzevrijheid in de bedrijfsfinancieringspraktijk en het vennootschapsrecht – Verslag van de Jaarvergadering van de Vereniging voor Burgerlijk Recht (10 december 2014), Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2015/3, p. 87-91
 19. W.H. van Boom, M. de Jong, Het Experiment Resultaatgerelateerde Beloning – verwachtingen over werking en doelbereiking, Tijdschrift Vergoeding Personenschade 2014/3, p. 69-76
 20. C.K.F. de Jongste, W.H. van Boom, Heeft het BW een politieke kleur? Een kwantitatief onderzoek naar politieke kleuring van BW-wetgeving sinds 1992, in: Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2014/2, p. 37-47
 21. W.H. van Boom, Empirisch privaatrecht: enige beschouwingen over de rol van empirisch onderzoek in de hedendaagse privaatrechtswetenschap, Tijdschrift voor Privaatrecht (TPR), 2013-1, p. 7-84
 22. E. Dekker, W.H. van Boom, Arbiters en aansprakelijkheid – drie aandachtspunten bij herziening arbitragerecht, NJB 2013/26, p. 1702-1707
 23. W.H. van Boom, Hypothecair krediet aan consumenten – een overzicht, Tijdschrift voor consumentenrecht en handelspraktijken 2012/6, p. 268-278
 24. W.H. van Boom, De Nederlandse privaatrechtswetenschap en de wetgever (1992-2012), Regelmaat 2012/5, p. 279-290
 25. W.H. van Boom, Beter schadevergoedingsrecht begint bij beter onderscheid, NTBR 2011/4, p. 163-165
 26. W.H. van Boom, Wetsvoorstel doorverkoop toegangskaarten: nuttig en nodig?, Tijdschrift voor consumentenrecht en handelspraktijken 2011/5, p. 177-183
 27. W.H. van Boom, Enige recente ontwikkelingen in de particuliere rechtsbijstandsverzekering, Tijdschrift voor consumentenrecht en handelspraktijken 2011/1, p. 8-15
 28. A.C.W. Pijls, W.H. van Boom, Handhaving prospectusaansprakelijkheid niet illusoir: vermoeden van causaal verband bij prospectusaansprakelijkheid, WPNR 2010 (nr. 6834), p. 194-200
 29. W.H. van Boom, Kroniek Energie en water, Tijdschrift voor consumentenrecht en handelspraktijken 2010/1, p. 3-19
 30. W.H. van Boom, M.L. Tuil, I. van der Zalm, Feiten van algemene bekendheid en ervaringsregels - virtuele werkelijkheid?, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2010/2, p. 36-43
 31. W.H. van Boom, De beslissing van de Hoge Raad in de effectenleasezaken, Tijdschrift voor consumentenrecht en handelspraktijken 2009/6, p. 228-239
 32. W.H. van Boom, Inpassing en handhaving van de Wet oneerlijke handelspraktijken, Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 2008/1, p. 4-24
 33. W.H. van Boom, Principles of European Tort Law: art. 5:101-102 – Strict Liability, in: Aansprakelijkheid, Verzekering en Schade 2008/1, nr. 2, p. 3-14
 34. J.E. Hoitink, W.H. van Boom, S.D. Lindenbergh, P.A.M. Mevis, L.J.J. Rogier, Schadecompensatie strafvorderlijk optreden. Goed gefundeerd of vooral praktisch benaderd?, Nederlands Juristenblad 2008/15, p. 870-877
 35. W.H. van Boom, G.N. van Kooten en P.L.M. Schneider, Compensatie van verkeersletsel van werknemers: wat is een behoorlijke verzekering?, Arbeidsrechtelijke Annotaties 2008/2, p. 43-60
 36. Iets over handhaving in het privaatrecht, WPNR 6772 (2008), p. 765-769
 37. Effectuerend handhaven in het privaatrecht, NJB 2007/16, p. 982-991
 38. W.H. van Boom, C.J.M. van Doorn, S.B. Pape, B. Sujecki en M.L. Tuil, Informatie en financiële dienstverlening aan consumenten, Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 2007/3, p. 75-82
 39. Compensatie voor geboorteschade - van aansprakelijkheid naar 'no-fault'?, AV&S 2006/1, p. 8-24
 40. Financiële toezichtwetgeving en nietige overeenkomsten, Vermogensrechtelijke Annotaties 2006/1, p. 1-36
 41. 29 955: een klein wetsvoorstel dat grote ergernis teweeg brengt, NJB 2005/12, p. 635-636
 42. ‘Een uiting van maatschappelijke betrokkenheid’, AV&S 2005/2, nr. 11, p. 60-67
 43. Waarom moet de werkgeversaansprakelijkheid er aan geloven?, Tijdschrift Vergoeding Personenschade 2004/1, p. 1-2
 44. Art. 7:910 in het wetsvoorstel massaschade: contractuele werking ten nadele van een derde? WPNR 6578 (2004), p. 384-387
 45. De gevolgen van Poortwachter voor de civiele letselschadepraktijk, NJB 2004, p. 928-936
 46. J.M. Barendrecht, J.B.M.V. Vranken, I. Giesen, M.J. Borgers, W. v.d. Burg, H.E.B. Tijssen, G.C.G.J. van Roermund, W.H. van Boom, Methoden van rechtswetenschap: komen we verder?, NJB 2004, p. 1419-1428
 47. W.H. van Boom, C.J.M. van Doorn, Productaansprakelijkheid en productveiligheid, Tijdschrift voor Consumentenrecht 2004/3, p. 100-106
 48. Aansprakelijkheid van, voor en jegens vrijwilligers, AV&S 2004/5, p. 191-198
 49. W.H. van Boom, I. Giesen, Van Nederlands naar ‘Europees’ onrechtmatigedaadsrecht, NTBR 2004/10, p. 515-523
 50. Algemene en bijzondere regelingen in het vermogensrecht. RM Themis 2003, p. 297-307
 51. Bancaire zorgplicht en eigen verantwoordelijkheid van de belegger, NTBR 2003, p. 555-564
 52. W.H. van Boom, V.C. Ammerlaan, De Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden en de rol van de overheid bij het vergoeden van terreurschade. NJB 2003, p. 2330-2337
 53. Restitutie en schadevergoeding na aanbodcollusie. Bouwrecht 2003, p. 768-773
 54. Waarheen leidt de weg....van werknemersschade?, AV&S 2003/1, p. 33-40
 55. Anticiperen op nieuwe gezondheidsrisico’s, AV&S 2001, p. 3-12
 56. Troostgeld voor nabestaanden ondoordacht, NJB 2001, p. 1301-1302
 57. Troostgeld voor naasten? Een ruimere blik is noodzakelijk, AV&S 2001, p. 95-98
 58. W.H. van Boom, I. Giesen, Civielrechtelijke overheidsaansprakelijkheid voor het niet voorkomen van gezondheidsschade door rampen, NJB 2001, p. 1675-1685
 59. Wie profiteert van het voorrecht op de vordering uit de WA-polis? Opties voor de wetgever,  WPNR 6394 (2000), p. 195-197
 60. Hoofdelijke productaansprakelijkheid, regres en insolventie, in: Tijdschrift voor Insolventierecht 2000, Fokkerspecial, p. 26-34
 61. Verjaring mesothelioomclaims doorbroken, in: A&V 2000, p. 55-69
 62. W.H. van Boom, C.E.C. Jansen, McFarlane v. Tayside Health Board: aansprakelijkheid van artsen voor wrongful conception, in: NTBR 2000, p. 276-288
 63. W.H. van Boom, F. Nieper, Recente ontwikkelingen in het Duitse vermogensrecht, NTBR 1999, p. 105-112
 64. Van verplaatste schade en opgeofferde vrije tijd, A&V 1999, p. 85-93
 65. Vergoeding van renteschade; enige opmerkingen over fictie, fixatie en aanvangstijdstippen bij wettelijke rente, Het Verzekerings-Archief 1999/3, p. 108-113
 66. De aanbestedende overheid - Beginselen van behoorlijke openbare aanbesteding, Bouwrecht 1999, p. 644-653
 67. W.H. van Boom, F. Nieper, Overzicht van het Duitse aansprakelijkheidsrecht voor de jaren 1995 en 1996, in: A&V 1998, nr. 1, p. 29-33.
 68. Hoofdelijke verkeersaansprakelijkheid: regres naar gelijke delen?, NJB1998, afl. 13, p. 608-609
 69. Privaatrechtelijke vertegenwoordiging van de Staat: openbare registers op komst, in: WPNR 6323 (1998), p. 505-509
 70. Naschrift bij reactie L. Groefsema op `Kringloopgedachten: over de werking van contracten ten nadele van derden en het ontwijken van het eigen contract, WPNR 6235 (1996), in: WPNR 6260 (1997), p. 160-161
 71. Kringloopgedachten: over de werking van contracten ten nadele van derden en het ontwijken van het eigen contract, WPNR 6235 (1996), p. 615-620
 72. Overzicht tijdschriften en literatuur januari - juni 1996, Tijdschrift voor Insolventierecht 1996/2-3, p. 146/174.
 73. Toekomstige regresvorderingen, in: NTBR 1995, nr. 6, p. 154-155
 74. W.H. van Boom, H.M. Storm, Het verhaalsrecht van verzekeraars en risicodragers, in: A&V 1995, nr. 6, p. 149-161
 75. Het verhaalsrecht van de werkgever ex art. 6: 107a BW, in: WPNR 6206 (1995), p. 863-865
 76. Samenloop van aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen, in: WPNR 6135 (1994), p. 325-327
 77. W.H. van Boom, J.H.M. van Erp, Vlot betalingsverkeer eist zo zijn tol, in: Nederlands Juristen-blad 1994, nr. 34, p. 1177-1179
 78. Hoe geprivilegieerd is het voorrecht op de verzekeringspenning?, in: WPNR 6151 (1994), p. 635-640
 79. Bevoegd beschikken over andermans registergoed anders dan bij wege van onmiddellijke vertegenwoordiging (reactie op P. Smits, WPNR 6144, m. naschr. P. Smits), in: WPNR 6161 (1994), p. 865-866
 80. Gehandicapte ouders risico-aansprakelijk voor veertien- en vijftienjarige kinderen?, in: WPNR 6097 (1993), p. 481-483
 81. Toekomstigheid van vorderingen. Wanneer is een vordering nu eigenlijk toekomstig?, in: WPNR 6108 en 6109 (1993), p. 699-703, p. 721-724
 82. W.H. van Boom, J.H.M. van Erp, Holleman/De Klerk: oud voor nieuw?! HR 1 juli 1993, RvdW 1993, 157 (Bouma/Cavo), in: WPNR 6117 (1993), p. 943-945