Books (authored and edited)

 

 

 1. W.H. van Boom, P. Desmet, P. Mascini (eds.), Empirical Legal Research in Action – Reflections on Methods and their Applications, Cheltenham: Edward Elgar Publishing 2018
 2. Willem H. van Boom (ed.), Litigation, Costs, Funding and Behaviour: Implications for the Law, Abingdon: Routledge 2017
 3. Willem van Boom, Amandine Garde & Orkun Akseli (eds.), The European Unfair Commercial Practices Directive: Impact, Enforcement Strategies and National Legal Systems (Series: Markets and the Law), Aldershot: Ashgate Publishing 2014
 4. Willem H. van Boom & Gerhard Wagner (eds.), Mass Torts in Europe – Cases and Reflections  (Tort and Insurance Law vol. 34), Berlin: De Gruyter 2014
 5. Jenny Steele and Willem H. van Boom (eds.), Mass Justice – Challenges of Representation and Distribution, Cheltenham: Edward Elgar Publishing 2011
 6. Anthony Ogus and Willem H. van Boom (eds.), Juxtaposing Autonomy and Paternalism in Private Law, Hart Publishing 2011
 7. Willem van Boom and Marco Loos (eds.), Collective Enforcement of Consumer Law – Securing Compliance in Europe through Private Group Action and Public Authority Intervention, Groningen: Europa Law Publishing 2007
 8. W.H. van Boom, M.G. Faure (eds.),  Shifts in Compensation between Private and Public Systems, Vienna: Springer 2007
 9. W.H. van Boom, M. Lukas, C. Kissling (eds.), Tort and Regulatory Law (Tort and Insurance Law vol. 19), Vienna/New York: Springer 2007
 10. W.H. van Boom, Efficacious Enforcement in Contract and Tort (inaugural lecture EUR). The Hague: BJU 2006
 11. W.H. van Boom, H. Koziol, C.A. Witting (Eds.), Pure Economic Loss, Tort and Insurance Law vol. 9. Wien/New York: Springer 2004

 

 

In Dutch:

 

 1. R. Leuyerink, S.E. Bartels, W.H. van Boom (red.), Prijs en privaatrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2024

 2. W.H. van Boom, Ruilrechtvaardigheid en privaatrecht (oratie Nijmegen), Den Haag: Boom juridisch 2023

 3. W.H. van Boom, Goederen- en zekerhedenrecht, 2e druk, Den Haag: Boom juridisch 2023

 4. Willem van Boom et al. (eds), Vooruitgedenkboek Burgerlijk Wetboek 1992-2022, Den Haag: Boom juridisch 2023

 5. W.H. van Boom, Goederen- en zekerhedenrecht, Den Haag: Boom juridisch 2022
 6. M. Sombroek, J. van der Leun, A. Ellian, W. van Boom (red.), Cum Suis – Vriendenboek Carel Stolker, Den Haag: Boom juridisch 2021
 7. W.H. van Boom, Verhaal, Uitwinning en Rangorde – hoofdlijnen materieel beslag- en faillissementsrecht, 3e, gewijzigde druk, Den Haag: Boom juridisch 2020
 8. W.H. van Boom, Privaatrecht en markt - Hoe het vermogensrecht onze marktsamenleving faciliteert en geleidt, Den Haag: Boom juridisch 2020
 9. W.H. van Boom, Norm en normativiteit in het vermogensrecht (preadvies CJV 2019), Zutphen: Paris 2019
 10. W.H. van Boom, Verhaal, Uitwinning en Rangorde – hoofdlijnen materieel beslag- en faillissementsrecht, 2e, gewijzigde druk, Den Haag: Boom juridisch 2019
 11. W.H. van Boom, Verhaal, Uitwinning en Rangorde – hoofdlijnen materieel beslag- en faillissementsrecht, 1e druk, Den Haag: Boom juridisch 2018
 12. W.H. van Boom, Hoofdelijke verbintenissen, Den Haag: BJu 2016
 13. W.H. van Boom, C. Breedveld-de Voogd, A.G. Castermans, M. de Deugd-Dijkman, J. Hijma (red.), Een kwart eeuw – privaatrechtelijke opstellen aangeboden aan prof. mr. H.J. Snijders ter gelegenheid van zijn emeritaat, Deventer: Wolters Kluwer 2016
 14. W.H. van Boom, Door meten tot weten - Over rechtswetenschap als kruispunt (oratie Leiden), Den Haag: BJu 2015
 15. W.H. van Boom, P.T.M. Desmet & C.P. Reinders Folmer (eds.), Privaatrecht in het laboratorium – verslag van acht rechtspsychologische experimenten, Den Haag: BJu 2015
 16. W.H. van Boom & S.D. Lindenbergh (eds.), Politiek Privaatrecht, Den Haag: BJu 2013
 17. W.H. van Boom, I. Giesen, A.J. Verheij (eds.), Capita Civilologie – Handboek Empirie en Privaatrecht, Den Haag: BJu 2013
 18. W.H. van Boom, M. van Kogelenberg, M.L. Tuil (eds.), Boobytraps, valkuilen en instinkers in het burgerlijk recht, Den Haag: BJu 2012
 19. W.H. van Boom, I. Giesen & M. Smit (eds.), Civilologie: opstellen over empirie en privaatrecht, the Hague: BJu|Eleven 2012
 20. W.H. van Boom, J.H. van Dam-Lely, S.D. Lindenbergh (eds.), Rake remedies – Opstellen over handhaving van rechten, naleving van plichten en sanctionering van verkeerd gedrag in het privaatrecht, Den Haag: BJu 2011
 21. M.B.M. Loos, W.H. van Boom, Handhaving van het consumentenrecht (preadviezen Vereniging voor Burgerlijk Recht 2009), Deventer: Kluwer 2010
 22. W.H. van Boom, Handhaving consumentenbescherming- Een toelichting op de Wet handhaving consumentenbescherming, Zutphen: Paris 2010
 23. W.H. van Boom, M.G Faure, N.J.H. Huls, N.J. Philipsen, Handelspraktijken, reclame en zelfregulering – Pilotstudy Maatschappelijke Reguleringsinstrumenten (WODC Rapport 1535), Den Haag: BJu 2009
 24. W.H. van Boom, B.J. Drijber, J.H. Lemstra, V.C.A. Lindijer, T. Novakovski, Strooischade (rapport i.o.v. Min. Economische Zaken), Den Haag: PRDF Advocaten 2009
 25. W.H. van Boom, I. Giesen, A.J. Verheij (eds.), Gedrag en Privaatrecht - Over gedragspresumpties en gedragseffecten bij privaatrechtelijke leerstukken, Den Haag: BJu 2008
 26. W.H. van Boom, M.L. Tuil, W. Dijkshoorn (eds.), Autonomie en paternalisme in het privaatrecht, Den Haag: BJu 2008
 27. W.H. van Boom, Tekst en Toelichting Wet Handhaving Consumentenbescherming, Den Haag: SDU 2007
 28. W.H. van Boom, S.D. Lindenbergh, S.B. Pape (eds.), Privaatrecht ondersteund - Doelen, baten, kosten en effecten van bijzondere ondersteuning door de overheid van privaatrechtelijke handhaving, Den Haag: BJu 2007
 29. F. de Ly, K.F. Haak, W.H. van Boom (eds.), Eenvormig bedrijfsrecht: realiteit of utopie?, Den Haag: BJu 2006
 30. W.H. van Boom, M.J. Borgers (eds.), De Rekenende Rechter; van Iudex non Calculat naar actieve cijferaar?, Den Haag: BJu 2004
 31. W.H. van Boom, Structurele fouten in het aansprakelijkheidsrecht. (inaugural lecture Tilburg University). Den Haag: BJu 2003
 32. W.H. van Boom, M.H., Wissink, Aspecten van ongerechtvaardigde verrijking. Preadviezen Ver. Burgerlijk recht 2002. Deventer: Kluwer 2002
 33. W.H. van Boom, C.E.C. Jansen, J.V. Weijnen (eds.), Aanbesteding en aansprakelijkheid, Den Haag: BJu 2001
 34. W.H. van Boom, Verhaalsrechten van verzekeraars en risicodragers, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 2000
 35. W.H. van Boom, Hoofdelijke verbintenissen, (dissertatie KUB Tilburg), Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1999
 36. W.H. van Boom e.a., (eds.), Civiele constructies, BW Krant jaarboek 15, Deventer: Gouda Quint 1999
 37. W.H. van Boom e.a., (eds.), Koop!, BW Krant jaarboek 14, Deventer: Gouda Quint 1998
 38. W.H. van Boom, C.E.C. Jansen, J.G.A. Linssen (eds.), Tussen ‘Alles’ en ‘Niets’  - Van toedeling naar verdeling van nadeel, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1997
 39. W.H. van Boom, T. Hartlief en J. Spier (eds.), Regresrechten, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1996
 40. H.E. de Boer, W.H. van Boom en J. de Hullu (eds.), Rechtsmiddelen van de toekomst, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1994

 

 

Journal articles:

 

 1. Willem van Boom, Ivo Giesen, Elbert de Jong & Niek Strohmaier, No, your Honour! Do judicial reasoning styles influence the degree of acceptance of court rulings by the general public?, International Journal of Procedural Law 2022/2, p. 404-426
 2. Willem H. Van Boom, Insuring vs investing in litigation – A comparative legal history of litigation insurance and claim investment, (2020) 8(1) Comparative Legal History 2-26
 3. Willem H. Van Boom, Jean-Pierre I. van der Rest, Kees van den Bos, Mark Dechesne, Consumers Beware: Online Personalized Pricing in Action! How the Framing of a Mandated Discriminatory Pricing Disclosure Influences Intention to Purchase, (2020) 33 Social Justice Research 331-351
 4. C.P. Reinders Folmer, P.T.M. Desmet & W.H. Van Boom, Beyond compensation? Examining the role of apologies in the restoration of victims’ needs in simulated tort cases, (2019) Law and Human Behavior, 43(4)  329-341
 5. Willem H. Van Boom & Charlotte M.D.S. Pavillon, The Netherlands takes collective redress to a next level – An introduction to the Collective Redress of Mass Damages Act 2019, Zeitschrift für Verbraucherrecht (VbR) 2019/4, p. 133-137
 6. Willem van Boom & Rob van Gestel, Evaluating the Quality of Dutch Academic Legal Publications: Results from a Survey, Utrecht Law Review 2017, p. 9-27 (vol. 13 issue 3)
 7. F. Weber, W. van Boom, Neue Entwicklungen in puncto Sammelklagen – in Deutschland, in den Niederlanden und an der Grenze, Verbraucher und Recht 2017/8, p. 290-297
 8. Willem H. van Boom, Pieter Desmet, & Mark Van Dam, “If It’s Easy to Read, It’s Easy to Claim”—The Effect of the Readability of Insurance Contracts on Consumer Expectations and Conflict Behaviour, 39 Journal of Consumer Policy 2 (2016) 187–197
 9. Willem H. van Boom, The Great War and Dutch Contract law –  Resistance, Responsiveness and Neutrality, (2014) 2(2) Comparative Legal History 303–327
 10. Willem H. van Boom, The Great War and Its Significance for Law, Legal Thinking and Jurisprudence, 7 Erasmus Law Review  2 (2014), 51-53
 11. Erdem Büyüksagis and Willem H. van Boom, Strict Liability in Contemporary European Codification: Torn Between Objects, Activities, and Their Risks, 44 Georgetown Journal of International Law 2 (2013) 609-640
 12. Willem H. van Boom, Price Intransparency, Consumer Decision Making and European Consumer Law, Journal of Consumer Policy 2011, p. 359-376
 13. Franziska Weber, Willem H. van Boom, Dutch Treat: the Dutch Collective Settlement of Mass Damage Act (WCAM 2005), Contratto e impresa / Europa 2011/1, p. 69-79
 14. Willem H. van Boom, Do Insurers Have to Pay for Bad Behaviour in Settling Claims? Legal Aspects of Insurers' Wrongful Claims Handling, 2 Journal of European Tort Law 1 (2011), p. 77-102
 15. Willem H. van Boom, De minimis curat praetor: redress for dispersed trifle losses, 4 Journal of Comparative Law 2009/2, p. 171-185
 16. Tomas Arons and Willem H. van Boom, Beyond Tulips and Cheese: Exporting Mass Securities Claim Settlements from the Netherlands, European Business Law Review 2010/6, p. 857-883
 17. Willem H. van Boom and Anthony Ogus, Introducing, Defining and Balancing ‘Autonomy vs. Paternalism’, 3 Erasmus Law Review 1 (2010), 5 pp.
 18. Willem H. van Boom, Comparative Notes on Injunction and Wrongful Risk-Taking, 17 Maastricht Journal of European and Comparative Law 1 (2010) 10-31
 19. Willem H. van Boom, Juxtaposing BTE and ATE – on the role of the European insurance industry in funding civil litigation, (2010) Oxford U Comparative L Forum 1 at ouclf.iuscomp.org
 20. Willem H. van Boom, The Draft Directive on Consumer Rights: Choices Made & Arguments Used, (2009) Journal of Contemporary European Research. Volume 5, Issue 3, pp. 452-464
 21. Willem H. van Boom, Inherent Risk and Organisational Design in European Tort Law, 108 Zeitschrift für Vergleichende Rechtswissenschaft (2009), p. 118-133
 22. W.H. van Boom, Some remarks on the Decline of Rylands v Fletcher and the Disparity of European Strict Liability Regimes, Zeitschrift fur Europäisches Privatrecht 2005/3, p. 618-637
 23. W.H. van Boom, N. Lavrijssen, Liability of Parents According to Dutch Law, European Review of Private Law 2004/5, p. 698-705
 24. W.H. van Boom, F. Nieper, Gesetzliche Reform des niederländischen Verkehrshaftungsrecht, in: Versicherungsrecht Beilage Ausland 1998, Heft 4 (1 oktober), p. 60-64
 25. W.H. van Boom, Certain legal aspects of electronic bills of lading, European Transport Law (ETL), XXXII/1 (1997), p. 9-24

 

 

In Dutch:

 

 1. W.H. van Boom, Wet kwaliteit incassodienstverlening – enkele vermogensrechtelijke implicaties, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2024/5, p. 85-89

 2. W.H. van Boom en M.P.F. Smit, Knopen doorhakken en knopen tellen. Over de afschaffing van handwissel en huurcerter, Pro Memorie 2024/1, p. 122-152

 3. W.H. van Boom, Ruilverhouding, wederzijdse dwaling en onvoorziene omstandigheden, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2023/6, p. 235-239

 4. C.E.C. Jansen, F.J. van Ommeren, W.H. van Boom, De verplichting tot het bieden van mededingingsruimte bij privaatrechtelijk overheidshandelen, Nederlands Juristenblad 2022/12, p.889-896

 5. W.H. van Boom, Coronaprivaatrecht 2020-2021, RM Themis 2021/3, p. 128-138

 6. W.H. van Boom, Uitleg en kwalificatie: stappenplan of eendentest?, NTBR 2021/2, p. 35-40

 7. Evert-Jan Rotshuizen, Helen Pluut en Willem van Boom, Factoren die een rol spelen bij het denken over rechtvaardige verdeling van vermogen en inkomen - Een surveyonderzoek onder de Nederlandse bevolking, Mens & Maatschappij 2021/1, p. 91-114

 8. E.R. de Jong, N. Strohmaier, W.H. van Boom & I. Giesen, Rechterlijke motiveringsstijlen en maatschappelijke acceptatie van uitspraken, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2020/10, p. 312-324

 9. W.H. van Boom, Onvoorziene omstandigheden en coronacrisis: #sharetheburden?, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2020/4, p. 85-89
 10. W.H. van Boom, Letsel en verzekering - uitleg en inhoudstoetsing van algemene verzekeringsvoorwaarden, Verkeersrecht 2020/4, p. 98-108
 11. Louis Honée & Willem van Boom, De seniorenhypotheek: juridische aandachtspunten, Tijdschrift voor Financieel Recht 2019/12, p. 633-641
 12. W.H. van Boom, H. Pluut, J.I. van der Rest, Eigen verantwoordelijkheid of bescherming tegen verkeerde keuzes? Een kleine opiniepeiling, NJB 2019/38, p. 2869-2875
 13. W.H. van Boom, WCA => WCAM => WAMCA, Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 2019/4, p. 154-160
 14. W.H. van Boom, Actief en passief wanpresteren van de faillissementscurator - Credit Suisse in het licht van Blaauboer/Berlips, WPNR 2019/7232, p. 248-255
 15. M.W. Knigge, W.H. van Boom & J.W. de Keijser, Minder gezichtspunten, betere sturing? Over de gevolgen van de beperking van het aantal gezichtspunten op juridische oordeelsvorming, NTBR 2018/9-10, p. 270-279
 16. W.H. van Boom, Handelspraktijken van supermarkten tegenover leveranciers, Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 2018/6, p. 277-283
 17. W.H. van Boom, De Grote Oorlog en het Nederlandse Overeenkomstenrecht – Neutraliteit, Weerstand en Responsiviteit, Tijdschrift voor Privaatrecht (TPR) 2018/1, p. 55-90
 18. Willem van Boom, Chris Reinders Folmer & Pieter Desmet, Vergelijkende rechtscultuur en aansprakelijkheidsrecht – een verkennend experiment, Recht der Werkelijkheid 2018/1, p. 14-29
 19. W.H. van Boom, H. Pluut & J.I. van der Rest, Burgers over burgerlijk recht – Hoe gewone mensen denken over het toedelen van verantwoordelijkheden en verdelen van schade in civielrechtelijke casus, AAe 2018/2, p. 105-123
 20. J.M. Vermolen, W.H. van Boom, Wetgeving en claimcultuur: rationeel proces of politiek ritueel?, NTBR 2017/8, p. 245-252
 21. J. Tegelaar, W.H. van Boom, Eenvoudiger verklaringsformulier bij derdenbeslag: beter begrepen en beter ingevuld, NJB 2017/36, p. 2655-2663
 22. W.H. van Boom, H. Pluut & J.I. van der Rest, Feiten van algemene bekendheid en ervaringsregels – een empirisch vervolg, NTBR 2017/6, p. 176-183
 23. W.H. van Boom, F. Weber, Collectief procederen – ontwikkelingen in Nederland en Duitsland, WPNR 2017/7145, p. 291-299
 24. W.H. van Boom, Experimenteren met informeren, Justitiële Verkenningen 2016/6, p. 95-110
 25. W.H. van Boom, Kartelschade, hoofdelijke aansprakelijkheid en wetsvoorstel 34 490, WPNR 2016/7126, p. 949-952
 26. W.H. van Boom & J.L. Luiten, Procesfinanciering door derden, RM Themis 2015/5, p. 188-199
 27. W.H. van Boom, P. Desmet, M.R. van Dam, Eenvoudige tekst, eenvoudige claim? Over de invloed van tekstniveau in algemene verzekeringsvoorwaarden op verwachtingen en gedrag van consumenten, Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 2015/4, p. 199-206
 28. W.H. van Boom, R.A.J. van Gestel, Rechtswetenschappelijk onderzoek – een samenvatting van de uitkomsten van een landelijke enquête, NJB 2015/20, p. 1336-1347 (the full version “Rechtswetenschappelijk onderzoek – uitkomsten van een landelijke enquête” (37 pp.) was simultaneously published on the journal’s website)
 29. H.N. Schelhaas, W.H. van Boom & M.W. Scheltema, Shoppen in het privaatrecht: keuzevrijheid in de bedrijfsfinancieringspraktijk en het vennootschapsrecht – Verslag van de Jaarvergadering van de Vereniging voor Burgerlijk Recht (10 december 2014), Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2015/3, p. 87-91
 30. W.H. van Boom, M. de Jong, Het Experiment Resultaatgerelateerde Beloning – verwachtingen over werking en doelbereiking, Tijdschrift Vergoeding Personenschade 2014/3, p. 69-76
 31. C.K.F. de Jongste, W.H. van Boom, Heeft het BW een politieke kleur? Een kwantitatief onderzoek naar politieke kleuring van BW-wetgeving sinds 1992, in: Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2014/2, p. 37-47
 32. W.H. van Boom, Empirisch privaatrecht: enige beschouwingen over de rol van empirisch onderzoek in de hedendaagse privaatrechtswetenschap, Tijdschrift voor Privaatrecht (TPR), 2013-1, p. 7-84
 33. E. Dekker, W.H. van Boom, Arbiters en aansprakelijkheid – drie aandachtspunten bij herziening arbitragerecht, NJB 2013/26, p. 1702-1707
 34. W.H. van Boom, Hypothecair krediet aan consumenten – een overzicht, Tijdschrift voor consumentenrecht en handelspraktijken 2012/6, p. 268-278
 35. W.H. van Boom, De Nederlandse privaatrechtswetenschap en de wetgever (1992-2012), Regelmaat 2012/5, p. 279-290
 36. M.G. Faure, J.A. Loonstra, N.J. Philipsen, W.H. van Boom, Naar een kostenoptimalisatie van de letselschaderegeling: een verkenning, AV&S 2011/4, p. 183-195
 37. W.H. van Boom, Beter schadevergoedingsrecht begint bij beter onderscheid, NTBR 2011/4, p. 163-165
 38. W.H. van Boom, Wetsvoorstel doorverkoop toegangskaarten: nuttig en nodig?, Tijdschrift voor consumentenrecht en handelspraktijken 2011/5, p. 177-183
 39. W.H. van Boom, Enige recente ontwikkelingen in de particuliere rechtsbijstandsverzekering, Tijdschrift voor consumentenrecht en handelspraktijken 2011/1, p. 8-15
 40. A.C.W. Pijls, W.H. van Boom, Handhaving prospectusaansprakelijkheid niet illusoir: vermoeden van causaal verband bij prospectusaansprakelijkheid, WPNR 2010 (nr. 6834), p. 194-200
 41. W.H. van Boom, Kroniek Energie en water, Tijdschrift voor consumentenrecht en handelspraktijken 2010/1, p. 3-19
 42. W.H. van Boom, M.L. Tuil, I. van der Zalm, Feiten van algemene bekendheid en ervaringsregels - virtuele werkelijkheid?, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2010/2, p. 36-43
 43. W.H. van Boom, De beslissing van de Hoge Raad in de effectenleasezaken, Tijdschrift voor consumentenrecht en handelspraktijken 2009/6, p. 228-239
 44. W.H. van Boom, Inpassing en handhaving van de Wet oneerlijke handelspraktijken, Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 2008/1, p. 4-24
 45. W.H. van Boom, Principles of European Tort Law: art. 5:101-102 – Strict Liability, in: Aansprakelijkheid, Verzekering en Schade 2008/1, nr. 2, p. 3-14
 46. J.E. Hoitink, W.H. van Boom, S.D. Lindenbergh, P.A.M. Mevis, L.J.J. Rogier, Schadecompensatie strafvorderlijk optreden. Goed gefundeerd of vooral praktisch benaderd?, Nederlands Juristenblad 2008/15, p. 870-877
 47. W.H. van Boom, G.N. van Kooten en P.L.M. Schneider, Compensatie van verkeersletsel van werknemers: wat is een behoorlijke verzekering?, Arbeidsrechtelijke Annotaties 2008/2, p. 43-60
 48. Iets over handhaving in het privaatrecht, WPNR 6772 (2008), p. 765-769
 49. Effectuerend handhaven in het privaatrecht, NJB 2007/16, p. 982-991
 50. W.H. van Boom, C.J.M. van Doorn, S.B. Pape, B. Sujecki en M.L. Tuil, Informatie en financiële dienstverlening aan consumenten, Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 2007/3, p. 75-82
 51. Compensatie voor geboorteschade - van aansprakelijkheid naar 'no-fault'?, AV&S 2006/1, p. 8-24
 52. Financiële toezichtwetgeving en nietige overeenkomsten, Vermogensrechtelijke Annotaties 2006/1, p. 1-36
 53. 29 955: een klein wetsvoorstel dat grote ergernis teweeg brengt, NJB 2005/12, p. 635-636
 54. ‘Een uiting van maatschappelijke betrokkenheid’, AV&S 2005/2, nr. 11, p. 60-67
 55. Waarom moet de werkgeversaansprakelijkheid er aan geloven?, Tijdschrift Vergoeding Personenschade 2004/1, p. 1-2
 56. Art. 7:910 in het wetsvoorstel massaschade: contractuele werking ten nadele van een derde? WPNR 6578 (2004), p. 384-387
 57. De gevolgen van Poortwachter voor de civiele letselschadepraktijk, NJB 2004, p. 928-936
 58. J.M. Barendrecht, J.B.M.V. Vranken, I. Giesen, M.J. Borgers, W. v.d. Burg, H.E.B. Tijssen, G.C.G.J. van Roermund, W.H. van Boom, Methoden van rechtswetenschap: komen we verder?, NJB 2004, p. 1419-1428
 59. W.H. van Boom, C.J.M. van Doorn, Productaansprakelijkheid en productveiligheid, Tijdschrift voor Consumentenrecht 2004/3, p. 100-106
 60. Aansprakelijkheid van, voor en jegens vrijwilligers, AV&S 2004/5, p. 191-198
 61. W.H. van Boom, I. Giesen, Van Nederlands naar ‘Europees’ onrechtmatigedaadsrecht, NTBR 2004/10, p. 515-523
 62. Algemene en bijzondere regelingen in het vermogensrecht. RM Themis 2003, p. 297-307
 63. Bancaire zorgplicht en eigen verantwoordelijkheid van de belegger, NTBR 2003, p. 555-564
 64. W.H. van Boom, V.C. Ammerlaan, De Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden en de rol van de overheid bij het vergoeden van terreurschade. NJB 2003, p. 2330-2337
 65. Restitutie en schadevergoeding na aanbodcollusie. Bouwrecht 2003, p. 768-773
 66. Waarheen leidt de weg....van werknemersschade?, AV&S 2003/1, p. 33-40
 67. Anticiperen op nieuwe gezondheidsrisico’s, AV&S 2001, p. 3-12
 68. Troostgeld voor nabestaanden ondoordacht, NJB 2001, p. 1301-1302
 69. Troostgeld voor naasten? Een ruimere blik is noodzakelijk, AV&S 2001, p. 95-98
 70. W.H. van Boom, I. Giesen, Civielrechtelijke overheidsaansprakelijkheid voor het niet voorkomen van gezondheidsschade door rampen, NJB 2001, p. 1675-1685
 71. Wie profiteert van het voorrecht op de vordering uit de WA-polis? Opties voor de wetgever,  WPNR 6394 (2000), p. 195-197
 72. Hoofdelijke productaansprakelijkheid, regres en insolventie, in: Tijdschrift voor Insolventierecht 2000, Fokkerspecial, p. 26-34
 73. Verjaring mesothelioomclaims doorbroken, in: A&V 2000, p. 55-69
 74. W.H. van Boom, C.E.C. Jansen, McFarlane v. Tayside Health Board: aansprakelijkheid van artsen voor wrongful conception, in: NTBR 2000, p. 276-288
 75. W.H. van Boom, F. Nieper, Recente ontwikkelingen in het Duitse vermogensrecht, NTBR 1999, p. 105-112
 76. Van verplaatste schade en opgeofferde vrije tijd, A&V 1999, p. 85-93
 77. Vergoeding van renteschade; enige opmerkingen over fictie, fixatie en aanvangstijdstippen bij wettelijke rente, Het Verzekerings-Archief 1999/3, p. 108-113
 78. De aanbestedende overheid - Beginselen van behoorlijke openbare aanbesteding, Bouwrecht 1999, p. 644-653
 79. W.H. van Boom, F. Nieper, Overzicht van het Duitse aansprakelijkheidsrecht voor de jaren 1995 en 1996, in: A&V 1998, nr. 1, p. 29-33.
 80. Hoofdelijke verkeersaansprakelijkheid: regres naar gelijke delen?, NJB1998, afl. 13, p. 608-609
 81. Privaatrechtelijke vertegenwoordiging van de Staat: openbare registers op komst, in: WPNR 6323 (1998), p. 505-509
 82. Naschrift bij reactie L. Groefsema op `Kringloopgedachten: over de werking van contracten ten nadele van derden en het ontwijken van het eigen contract, WPNR 6235 (1996), in: WPNR 6260 (1997), p. 160-161
 83. Kringloopgedachten: over de werking van contracten ten nadele van derden en het ontwijken van het eigen contract, WPNR 6235 (1996), p. 615-620
 84. Overzicht tijdschriften en literatuur januari - juni 1996, Tijdschrift voor Insolventierecht 1996/2-3, p. 174
 85. Toekomstige regresvorderingen, in: NTBR 1995, nr. 6, p. 154-155
 86. W.H. van Boom, H.M. Storm, Het verhaalsrecht van verzekeraars en risicodragers, in: A&V 1995, nr. 6, p. 149-161
 87. Het verhaalsrecht van de werkgever ex art. 6: 107a BW, in: WPNR 6206 (1995), p. 863-865
 88. Samenloop van aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen, in: WPNR 6135 (1994), p. 325-327
 89. W.H. van Boom, J.H.M. van Erp, Vlot betalingsverkeer eist zo zijn tol, in: Nederlands Juristen-blad 1994, nr. 34, p. 1177-1179
 90. Hoe geprivilegieerd is het voorrecht op de verzekeringspenning?, in: WPNR 6151 (1994), p. 635-640
 91. Bevoegd beschikken over andermans registergoed anders dan bij wege van onmiddellijke vertegenwoordiging (reactie op P. Smits, WPNR 6144, m. naschr. P. Smits), in: WPNR 6161 (1994), p. 865-866
 92. Gehandicapte ouders risico-aansprakelijk voor veertien- en vijftienjarige kinderen?, in: WPNR 6097 (1993), p. 481-483
 93. Toekomstigheid van vorderingen. Wanneer is een vordering nu eigenlijk toekomstig?, in: WPNR 6108 en 6109 (1993), p. 699-703, p. 721-724
 94. W.H. van Boom, J.H.M. van Erp, Holleman/De Klerk: oud voor nieuw?! HR 1 juli 1993, RvdW 1993, 157 (Bouma/Cavo), in: WPNR 6117 (1993), p. 943-945

 

 

 

Book contributions:

 

 

 1. Delphine A. Sirks and Willem H. van Boom, Wrongful claims handling by insurers - A comparative overview of remedies available to the insured, in: Ernesto Tzirulnik, Paulo de Tarso Sanseverion, João Nuno Calvão da Silva, Inaê Siqueira de Oliveira (eds.), Direito do Seguro – II Congresso Internacional de Direito do Seguro VIII Fórum de Direito do Seguro José Sollero Filho CJR/STJ/IBDS, São Paolo: Editora Contracorrente / Editora Roncarati 2022, p. 141-156

 2. Thijs Beumers and Willem van Boom, Tortious and Contractual Liability from a Dutch Perspective, in: Ernst Karner (ed.), Tortious and Contractual Liability – Chinese and European Perspectives, Vienna: Jan Sramek Verlag 2021, p. 223-246

 3. Willem H. van Boom and Charlotte M.D.S. Pavillon, the Netherlands, in: Beate Gsell, Thomas M.J. Möllers (eds.), Enforcing Consumer and Capital Markets Law –  The Diesel Emissions Scandal, Cambridge: Intersentia 2020, p. 203-220

 4. Willem van Boom, Pieter Desmet and Peter Mascini, Empirical legal research: charting the terrain, in: W.H. van Boom, P. Desmet, P. Mascini (eds.), Empirical Legal Research in Action Reflections on Methods and their Applications, Cheltenham: Edward Elgar Publishing 2018, p. 1-22
 5. W.H. van Boom, Statement From a Continental European Perspective, in: H. Koziol et al. (ed.), Product Liability – Fundamental Questions in a Comparative Perspective (World Tort Law Society series), De Gruyter 2017, p. 574-592
 6. Willem H van Boom, Jean-Sébastien Borghetti, Andreas Bloch, Ehlers, Ernst Karner, Donal Nolan, Ken Oliphant, Alessandro Scarso, Vibe Ulfbeck and Gerhard Wagner, Product Liability in Europe, in: H. Koziol et al. (ed.), Product Liability – Fundamental Questions in a Comparative Perspective (World Tort Law Society series), De Gruyter 2017, p. 255-356
 7. W.H. van Boom, Introduction, in: Willem H. van Boom (ed.), Litigation, Costs, Funding and Behaviour: Implications for the Law, Abingdon: Routledge 2017, p.1-5
 8. W.H. van Boom, Litigation costs and third-party funding, in Willem H. van Boom (ed.), Litigation, Costs, Funding and Behaviour: Implications for the Law, Abingdon: Routledge 2017, p. 5-30
 9. Willem H. van Boom, Unfair Commercial Practices, in: Christian Twigg-Flesner (ed.), Research Handbook on EU Consumer and Contract Law (Research Handbooks in European Law series), Cheltenham: Edward Elgar 2016, p. 388-405
 10. W.H. van Boom & S.D. Lindenbergh (Dutch case report), Case Studies, in: L. Bergkamp, M. Faure, M. Hinteregger, N. Philipsen, Civil Liability in Europe for Terrorism-Related Risk, Cambridge: C.U.P. 2015 (Cambridge Studies in International And Comparative Law series),  p. 114-184
 11. Willem H. van Boom, Mass Torts: Debates and Pathways, in: Willem H. van Boom & Gerhard Wagner (eds.), Mass Torts in Europe – Cases and Reflections  (Tort and Insurance Law vol. 34), Berlin: De Gruyter 2014, p. 1-22
 12. Willem H. van Boom, Amandine Garde and Orkun Akseli, Introduction, in: Willem van Boom, Amandine Garde & Orkun Akseli (eds.), The European Unfair Commercial Practices Directive: Impact, Enforcement Strategies and National Legal Systems (Series: Markets and the Law), Aldershot: Ashgate Publishing 2014, p. 1-18
 13. W.H. van Boom, Prevention through Enforcement in Private Law, in: Luboš Tichý, Jiři Hrádek (eds.), Prevention in law, Prague: Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Charles University Prague; ISBN 978-80-87146-90-3) 2013, p. 31-42
 14. Willem H. van Boom, Torts, Courts and Legislatures: Comparative Remarks on Civil Law Codifications of Tort Law, in: T.T. Arvind & J. Steele (eds.), Tort Law and the Legislature – Common Law, Statute and the Dynamics of Legal Change, Oxford: Hart Publishing 2012, p. 17-30
 15. Catherine I. Garcia Porras and Willem H. van Boom, Information disclosure in the EU Consumer Credit Directive: opportunities and limitations, in: James Devenney and Mel Kenny (eds.), Consumer Credit, Debt and Investment in Europe, Cambridge: Cambridge University Press 2012, p. 21-55
 16. Willem H. van Boom, The Law of Damages and Competition Law: 'Bien Étonnés De Se Trouver Ensemble?', in: R. Schulze (ed.), Compensation of Private Losses – The Evolution of Torts in European Business Law,  Munich: Sellier 2011, p. 165-178
 17. J. Steele, W.H. van Boom, Mass Justice and its challenges, in: Jenny Steele, Willem H. van Boom (eds.) Mass Justice -  Challenges of Representation and Distribution,  Cheltenham: Edward Elgar 2011, p. 1-26
 18. Willem H. van Boom, Financing civil litigation by the European insurance industry, in: Tuil, M. and Visscher, L.T. (eds), New Trends in Financing Civil Litigation in Europe: A Legal, Empirical and Economic Analysis, Cheltenham: Edward Elgar 2010, p. 92-108
 19. I. Greveling, W.H. van Boom, Damage Caused by GMOs under Dutch Law, in: B.A. Koch (ed.) Damage Caused by Genetically Modified Organisms – Comparative Survey of Redress Options for Harm to Persons, Property or the Environment, Berlin/New York: De Gruyter 2010, p. 403-426
 20. Willem H. van Boom, Collective Settlement of Mass Claims in The Netherlands. In: Matthias Casper, André Janssen, Petra Pohlmann, Reiner Schulze (eds.), Auf dem Weg zu einer europäischen Sammelklage?, Munich: Sellier 2009, p. 171-192
 21. Willem H. van Boom, Harmonizing Tort Law: A Comparative Tort Law and Economics Analysis, in: Michael Faure (ed.), Tort Law and Economics (Vol. 1 of the Encyclopedia of Law and Economics, 2d ed.), Cheltenham: Edward Elgar 2009, p. 435-449
 22. M. Moncada Castillo, W.H. van Boom, Economic Loss caused by GMOs in The Netherlands, in: B.A. Koch (Ed.), Economic Loss Caused by Genetically Modified Organisms - Liability and Redress for the Adventitious Presence of GMOs in Non-GM Crops, Series: Tort and Insurance Law , Vol. 24, Vienna/New York: Springer 2008, p. 347-360
 23. Willem H. van Boom, Inherent Risk and Organisational Design in European Tort Law, in: R.V. de Mulder (ed.), Mitigating Risk in the Context of Safety and Security - How Relevant is a Rational Approach?, Rotterdam: EUR 2008, p. 63-77
 24. Willem H. van Boom, Insurance Law and Economics: an empirical perspective, in: Michael Faure and Frank Stephen (eds.), Essays in the Law and Economics of Regulation – in Honour of Anthony Ogus, Antwerp/Oxford/Portland: Intersentia 2008, p. 253-276
 25. W.H. van Boom, European Tort Law - An Integrated or Compartmentalized Approach?, In: Antoni Vaquer, European Private Law Beyond the Common Frame of Reference – Essays in Honour of Reinhard Zimmermann, Europa Law Publishing 2008 (European Studies in Private Law no. 3), p. 133-149
 26. W.H. van Boom, A. Pinna, Le Droit De La Responsabilité Civile De Demain En Europe. Questions Choisies, in: Bénedict Winiger (ed.), La responsabilité civile européenne de demain / Europäisches Haftungsrecht morgen, Série: Collection Genevoise Edition: 1, 2008, Zürich : Schulthess Juristische Medien, p. 261-277
 27. W.H. van Boom, On the Intersection between Tort Law and Regulatory Law – A Comparative Analysis, in: W.H. van Boom, M. Lukas, C. Kissling (eds.), Tort and Regulatory Law, Tort and Insurance Law vol. 19, Vienna/New York: Springer 2007, p. 419-448
 28. W.H. van Boom, I.Giesen, The Netherlands, in: B. Winiger, H. Koziol, B.A. Koch, R. Zimmermann (eds.), Digest of European Tort Law, Vol. 1: Essential Cases on Natural Causation, Vienna/New York: Springer 2007
 29. Willem van Boom and Marco Loos, Introduction, in: Willem van Boom and Marco Loos (eds.), Collective Enforcement of Consumer Law – Securing Compliance in Europe through Private Group Action and Public Authority Intervention, Groningen: Europa Law Publishing 2007, p. 3-9
 30. Willem van Boom and Marco Loos, Effective enforcement of consumer law in Europe; Private, public, and collective mechanisms, in: Willem van Boom and Marco Loos (eds.), Collective Enforcement of Consumer Law – Securing Compliance in Europe through Private Group Action and Public Authority Intervention, Groningen: Europa Law Publishing 2007, p. 231-254
 31. W.H. van Boom, A. Pinna, Shifts from Liability to Solidarity: The Example of Compensation of Birth Defects, in: W.H. van Boom, M.G. Faure (eds.),  Shifts in Compensation between Private and Public Systems, Vienna: Springer 2007, p. 143-180
 32. W.H. van Boom, M.G. Faure, Introducing “Shifts in Compensation Between Private and Public Systems”, in: W.H. van Boom, M.G. Faure (eds.),  Shifts in Compensation between Private and Public Systems, Vienna: Springer 2007, p. 1-30
 33. M.G. Faure, W.H. van Boom, Concluding Remarks, in: W.H. van Boom, M.G. Faure (eds.),  Shifts in Compensation between Private and Public Systems, Vienna: Springer 2007, p. 219-236
 34. W.H. van Boom, M. Moncada Castillo, Children as victims under Dutch law, in: Miquel Martín-Casals (ed.), Children in Tort Law Part II: Children as Victims, Vienna/New York: Springer 2007, p. 175-189
 35. Compensating and preventing damage: is there any future left for tort law?, Festskrift till Bill W. Dufwa – Essays on Tort, Insurance Law and Society in Honour of Bill W. Dufwa, Volume I, Stockholm: Jure 2006, p. 287-293
 36. W.H. van Boom, A. Pinna, Liability for Failure to Regulate Health and Safety Risk – Second-guessing policy choice or showing judicial restraint?, in: H. Koziol and B. Steininger (eds.), H. Koziol/B.C. Steininger (eds.), European Tort Law 2005 (Tort and Insurance Law, Yearbook), Vienna/New York: Springer 2006, p. 1-21
 37. Children as tortfeasors under Dutch law, in: Miquel Martín-Casals (ed.), Children in Tort Law Part I: Children as Tortfeasors, Vienna/New York: Springer 2006, p. 293-309
 38. Fault under Dutch Law, in: P. Widmer (ed.), Unification of Tort Law: Fault, the Hague: Kluwer Law International 2005, p. 167-178
 39. W.H. van Boom, H. Koziol,en C.A. Witting, Outlook, in: W.H. van Boom, H. Koziol, C.A. Witting, (Eds.), Pure Economic Loss.). Wien/New York: Springer 2004, pp. 191-205
 40. Pure Economic Loss: A Comparative Perspective. in: W.H. van Boom, H. Koziol, C.A. Witting, (Eds.), Pure Economic Loss, Wien/New York: Springer 2004, pp. 1-40
 41. Multiple Tortfeasors under Dutch Law, in: W.V.H. Rogers (ed.), Unification of Tort Law: Multiple Tortfeasors, the Hague: Kluwer Law International 2004, pp. 135-150
 42. Pure economic loss in the Netherlands - the case study, in: Bussani, Mauro & Palmer, V.V. (Ed.), Pure Economic Loss in Europe. (CSICL, 3, pp. 171-522). Cambridge: Cambridge University Press 2003
 43. W.H. van Boom, C.E. du Perron, The Netherlands, in: Ulrich Magnus (Ed.), The Impact of Social Security Law on Tort Law. (Tort and Insurance Law vol. 3). Vienna: Springer 2003, pp. 149-164
 44. Compensation for personal injury in the Netherlands, in: Bernhard A. Koch and Helmut Koziol, (eds.), Compensation for Personal Injury in a Comparative Perspective, Wien/New York: Springer 2003, p. 211-237
 45. W.H. van Boom, C.E. du Perron, the Netherlands, in: B.A. Koch, H. Koziol, Unification of Tort Law: Strict Liability, the Hague: Kluwer Law International 2002, p. 227-255
 46. W.H. van Boom, M.H. Wissink, the Netherlands, in: W.V. Horton Rogers, Damages for Non-Pecuniary Loss in a Comparative Perspective, Vienna/New York: Springer 2001 (Tort and Insurance Law Vol. 2), p. 155-172
 47. W.H. van Boom, M.H. Wissink, ‘the Netherlands’, in: U. Magnus (ed.), Unification of tort law: Damages, the Hague: Kluwer Law International 2001, p. 143-158
 48. Contributory Negligence under Dutch Law. In Magnus, U. & Martin-Casals, M. (Ed.), Unification of Tort Law: Contributory Negligence, The Hague: Kluwer Law International 1997, pp. 129-148
 49. W.H. van Boom, J.H.M. van Erp, Electronic Highways: on the road to liability, in: V. Bekkers e.a. (eds.), Emerging Electronic Highways, Kluwer Law International, the Hague 1996, pp. 153-164

 

 

In Dutch:

 

 1. W.H. van Boom, S.E. Bartels en R. Leuyerink, Inleiding, in: R. Leuyerink, S.E. Bartels, W.H. van Boom (red.), Prijs en privaatrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2024, p. 1-25

 2. W.H. van Boom, Contractueel evenwicht als streefmoraal – Beschouwingen over het economische waardensysteem naar aanleiding van Van Gervens ‘Het beleid van de rechter’, in: V. Sagaert, M. Storme en A. Van Hoe (red.), Vijftig jaar het beleid van de rechter, Antwerpen: Wolters Kluwer 2024, p. 89-102

 3. W.H. van Boom, Wat een afstuderende jurist van de academie en praktijk moet weten, in: L.A.B.M. Wijntjens, S. van Gulijk en T.F.E. Tjong Tjin Tai (red.), Meester in context - Liber Amicorum Marc Loth, Den Haag: Boom juridisch 2023, p. 21-29

 4. W.H. van Boom, Duidelijk en begrijpelijk. Over teksten en transactiebesluiten in het privaatrecht, in: W.H. van Boom e.a., Klare taal (preadviezen NJV Handelingen 12e jaargang 2023), Deventer: Wolters Kluwer 2023, p. 247-306

 5. W.H. van Boom, Marktpraktijkenrecht – over ongeoorloofde mededingings- en contracteerpraktijken tussen ondernemingen, in: C.M.D.S. Pavillon & W.H. van Boom, Privaatrechtelijke bescherming herijkt (preadviezen Vereniging voor Burgerlijk Recht), Zutphen: Paris 2021, p. 115-201

 6. W.H. van Boom, Zaakwaarneming (hoofdstuk 11), Onverschuldigde betaling (hoofdstuk 12),  Ongerechtvaardigde verrijking (hoofdstuk 13), in: T. Hartlief, W.H. van Boom, A.L.M. Keirse & S.D. Lindenbergh, Verbintenissen uit de wet en Schadevergoeding (Studiereeks Burgerlijk Recht deel 5) 9e druk, Deventer: Wolters Kluwer 2021, p. 369-442

 7. W.H. van Boom, Art. 6:278 BW – slecht gekrijte keu leidt tot gescheurd laken, in: C. Breedveld-de Voogd, A.G. Castermans, H.B. Krans, A. Wissink (red.), Sluitertijd – Reflecties op het werk van Jaap Hijma, Deventer: Wolters Kluwer 2020, p. 279-288

 8. W.H. van Boom & I. Giesen, Tien jaar civilologie: hoe ver staan de luiken open?, in: J. Baeck (red.), Privaatrecht in actie!, Brugge: Die Keure 2018, p. 15-46
 9. W.H. van Boom, Rechtsempirisch onderzoek in het privaatrechtelijk domein - enkele observaties, in: E. Dirix (red.), Interdisciplinariteit in het recht – ‘Law and...’-bewegingen in het privaatrecht, Antwerpen: Intersentia 2018, p. 77-92
 10. M.Th. Beumers & W.H. van Boom, De maatmens-benadeelde in het aansprakelijkheidsrecht,  in M.Th. Beumers, W.H. van Boom en M.A. Loth, Aansprakelijkheidsrecht en maatmens (preadviezen VASR 2015), Deventer: Kluwer 2016, pp. 1-32
 11. W.H. van Boom, Van trappende paarden, overwaarde-arrangementen en regresvorderingen, in: T. Hartlief, M.G. Faure (red.), De Spierbundel – de agenda van het aansprakelijkheidsrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 161-173
 12. W.H. van Boom, Hoe begrijpelijk is Van Maanen...? Significant minder dan de Hoge Raad!, in: R. de Groot e.a. (red.), Kritiek op recht – Liber amicorum Gerrit van Maanen, Deventer: Kluwer 2014, p. 43-60
 13. W.H. van Boom, Begrijpelijke hypotheekvoorwaarden en consumentengedrag, in: T.M. Berkhout en A.A. van Velten (red.), Perspectieven voor vastgoedfinanciering (Congresbundel van de Stichting Fundatie Bachiene), Amsterdam: Stichting Fundatie Bachiene 2014, ISBN 978-90-9028074-5, p. 45-80
 14. W.H. van Boom & S.D. Lindenbergh, Inleiding, rondleiding en doorgeleiding, in: W.H. van Boom & S.D. Lindenbergh (red.), Politiek Privaatrecht, Den Haag: BJU 2013, p. 17-38
 15. W.H. van Boom, I. Giesen en A.J. Verheij, Inleiding: een handboek voor de civiloloog-privatist, in: W.H. van Boom, I. Giesen & A.J. Verheij (eds.), Capita Civilologie - Handboek empirie en privaatrecht, Den Haag: BJu 2013, p. 1-26
 16. A.J. Verheij, W.H. van Boom, I. Giesen, Afsluitende opmerkingen, in: W.H. van Boom, I. Giesen & A.J. Verheij (eds.), Capita Civilologie - Handboek empirie en privaatrecht, Den Haag: BJu 2013, p. 1179-1192
 17. M.G. Faure en W.H. van Boom, Gedragsveronderstellingen en verzekeringen, in: W.H. van Boom, I. Giesen & A.J. Verheij (eds.), Capita Civilologie - Handboek empirie en privaatrecht, Den Haag: BJu 2013, p. 693-732
 18. M.R. van Dam, W.H. van Boom, M.L. Tuil, Tekstbegrip en klantbelang bij financiële producten, in: E.M. Dieben & F.M.A. ’t Hart (eds.), Klantbelang Centraal (Financieel Juridische Reeks 4), Amsterdam: NIBE-SVV 2012, p. 109-124
 19. W.H. van Boom, Hoe het spoor arriveerde. Een korte ontwikkelingsgeschiedenis van spoorwegen in Engeland en Nederland, in: M.H. Claringbould e.a.(red.), Verbindend recht (liber amicorum Krijn Haak),Deventer: Kluwer 2012, p. 92-108
 20. W.H. van Boom, I. Giesen & M. Smit, Civilologie en de vaart der privaatrechtelijke volkeren, in: W.H. van Boom, I. Giesen & M. Smit (eds.), Civilologie: opstellen over empirie en privaatrecht, the Hague: Bju|Eleven 2012, p. 197-213
 21. W.H. van Boom, Hypotheken als consumentenrechtelijk thema, in: T.M. Berkhout, A.A. van Velten (eds.), Vastgoedfinanciering in woelige tijden (Jubileumbundel Stichting Fundatie Bachiene), Amsterdam: Stichting Fundatie Bachiene 2012, p. 75-102
 22. W.H. van Boom, De ontwerprichtlijn Consumentenrechten: gemaakte keuzes en gekozen onderbouwing, in: M.W. Hesselink en M.B.M. Loos (eds.), Het voorstel voor een Europese richtlijn consumentenrechten - Een Nederlands perspectief, Den Haag: BJU 2009, p. 15-30
 23. W.H. van Boom, ‘Wie verre reizen maakt, kan veel verhalen’ - Over het spreiden van het letselschaderisico bij arbeidsgerelateerde verkeersbewegingen, in: T. Hartlief, S.D. Lindenbergh (eds.), Tien pennenstreken over personenschade, Den Haag: SDU 2009, p. 25-46
 24. M.G. Faure, W.H. van Boom, Hoe houdbaar zijn gedragsveronderstellingen in verzekeringsrecht en –economie?, in: W.H. van Boom, I. Giesen, A.J. Verheij (eds.), Gedrag en Privaatrecht - Over gedragspresumpties en gedragseffecten bij privaatrechtelijke leerstukken, Den Haag: BJU 2008, p. 305-340
 25. W.H. van Boom, I. Giesen, A.J. Verheij, Gedrag en privaatrecht: inleiding en verantwoording , in: W.H. van Boom, I. Giesen, A.J. Verheij (eds.), Gedrag en Privaatrecht - Over gedragspresumpties en gedragseffecten bij privaatrechtelijke leerstukken, Den Haag: BJU 2008, p. 19-48
 26. A.J. Verheij, I. Giesen en W.H. van Boom, Afsluitende observaties, in: W.H. van Boom, I. Giesen, A.J. Verheij (eds.), Gedrag en Privaatrecht - Over gedragspresumpties en gedragseffecten bij privaatrechtelijke leerstukken, Den Haag: BJU 2008, p. 601-612
 27. Willem van Boom, Walter Dijkshoorn, Mark Tuil, Autonomie en paternalisme: afsluitende observaties, in: W.H. van Boom, M.L. Tuil, W. Dijkshoorn (eds.), Autonomie en paternalisme in het privaatrecht, Den Haag: BJU 2008, p. 251-259
 28. W.H. van Boom, S.D. Lindenbergh, S.B. Pape, Inleiding, in: W.H. van Boom, S.D. Lindenbergh, S.B. Pape (eds.), Privaatrecht ondersteund - Doelen, baten, kosten en effecten van bijzondere ondersteuning door de overheid van privaatrechtelijke handhaving, Den Haag: BJU 2007, p. 1-12
 29. W.H. van Boom, C.J.M. van Doorn, Productaansprakelijkheid en productveiligheid, in: E.H. Hondius en G.J. Rijken (eds.) Handboek Consumentenrecht, Zutphen: Paris Uitgevers 2006, p. 261-280
 30. Oublié d'assurer, obligé de compenser? Enige opmerkingen over aansprakelijkheid van de werkgever wegens het niet verzekeren van zijn werknemer, in: N. van Tiggele-Van der Velde e.a. (eds.), De Wansink-bundel - Van draden en daden, Deventer: Kluwer 2006, p. 61-72
 31. Compensatie bij geboorteschade - verschuivingen van aansprakelijkheid naar alternatieve vergoedingsarrangementen, in: Martin Buijsen (eds.), Onrechtmatig leven? Opstellen naar aanleiding van Baby Kelly, Nijmegen: Valkhof Pers 2006, p. 181-230
 32. W.H. van Boom, R.J.P. Kottenhagen, De Richtlijn oneerlijke bedingen en haar plaats in het Nederlandse recht, in: F. de Ly, K.F. Haak, W.H. van Boom (eds.), Eenvormig bedrijfsrecht: realiteit of utopie?, Den Haag: BJU 2006, p. 133-154
 33. De gevolgen van Poortwachter voor de civiele letselschadepraktijk. In S.D. Lindenbergh et al. (eds.), Schade: vergoeden of beperken?, Den Haag: Sdu 2004, p. 21-42
 34. Hoe groot is de kans? Over waarschijnlijkheidsoordelen bij ongevallen en hoe juristen er mee omgaan, in: W.H. van Boom, M.J. Borgers (eds.), De Rekenende Rechter; van Iudex non Calculat naar actieve cijferaar?, Den Haag: BJU 2004, p. 33-54
 35. W.H. van Boom, M.J. Borgers, De acalculie voorbij, in: W.H. van Boom, M.J. Borgers (eds.), De Rekenende Rechter; van Iudex non Calculat naar actieve cijferaar?, Den Haag: BJU 2004, p. 175-182
 36. Van Hees/Esbeek (HR 1 juli 1977, NJ 1978, 84), in: J.B.M. Vranken & I. Giesen (eds.), De Hoge Raad binnenstebuiten. Verslag van een experiment (Schoordijk Instituut, Centrum voor aansprakelijkheidsrecht), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2003, p. 149-156
 37. Meervoudige oorzaken, hoofdelijke aansprakelijkheid en toerekening naar redelijkheid. In: LSA Reeks, Causaliteit, Den Haag 2003: Vermande, pp. 89-103
 38. W.H. van Boom, D.A.M. van Steensel, Aansprakelijkheid voor verboden mededingingsbeperkende afspraken in een aanbestedingsprocedure, in: W.H. van Boom, C.E.C. Jansen, J.V. Weijnen (eds.), Aanbesteding en aansprakelijkheid, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2001 (ISBN 90-5454-118-0), p. 105-125
 39. W.H. van Boom, J.M. Barendrecht, Gedrag van toen, normen van nu?, in: I. Brand e.a. (eds.), Tijd en onzekerheid (BWKJ 16), Deventer: Gouda Quint 2000, p. 45-58.
 40. Verdeling van een ontoereikende WA-polis, in: T. Hartlief, M.M. Mendel, Verzekering en maatschappij, Deventer: Kluwer 2000 (ISBN 9026837135), p. 119-130
 41. De aanbestedende overheid: beginselen van behoorlijke openbare aanbesteding, in: T. Hartlief, C. Stolker (eds.), Contractvrijheid,  Kluwer 1999, p. 299-316. ( = BR 1999, p. 644-653)
 42. Koop van vorderingen; over conformiteit, risico en betaling in driepartijenperspectief, in: W.H. van Boom e.a. (eds.), Koop!, BW Krant jaarboek 14, Gouda Quint 1998, p. 65-78
 43. Bewerking van “Overeenkomsten met overheidslichamen”, onderdeel van de losbladige Verbintenissenrecht II, (eds. E.H. Hondius), Kluwer Deventer, 1997-2002
 44. Aansprakelijkheid naar rato van het veroorzakingsaandeel, in: W.H. van Boom, C.E.C. Jansen, J.G.A. Linssen, ‘Tussen ‘Alles’ en ‘Niets’  - Van toedeling naar verdeling van nadeel’, W.E.J. Tjeenk Willink Deventer 1997, p. 135-152
 45. Uniformiteit gewenst - Naar een eenvormig verhaalsrecht voor verzekeraars en risicodragers, in: W.H. van Boom, T. Hartlief, J. Spier (eds.), Regresrechten, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1996, p. 95-118
 46. Verhaalsrecht voor doorbetaald loon, in: A.J.H.W. Coppelmans e.a. (eds.), Het actuele recht 2, Vermande, Lelystad 1995, p. 39-42
 47. Een rechtvaardige beslissing, in: C. de Waele (eds.), Betrokken in verscheidenheid, Tilburg University Press Tilburg, 1994, p. 121-131
 48. W.H. van Boom, H.E. de Boer, J. de Hullu, Rechtsmiddelen van de toekomst: conclusies naar aanleiding van het symposium, in: H.E. de Boer, W.H. van Boom, J. de Hullu (eds.), Rechtsmiddelen van de toekomst, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1994, p. 163-176
 49. Gedemonteerde kraan per ‘Ufuk’, in: R.D. Vriesendorp e.a. (eds.), Het actuele recht; rechtspraak anno 1993 in 67 Tilburgse bijdragen, Vermande, Lelystad, 1993, p. 21-24

 

 

 

Case notes

 

 1. W.H. van Boom, Handhaving van informatieplichten in het verbintenissenrecht (HR 12 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1677 (Arvato I); HR 10 juni 2022, ECLI:NL:HR:2022:861 (Arvato II)), Ars Aequi 2023/4, p. 282-289

 2. W.H. van Boom, Factuurfraude en betaling te goeder trouw (HR 28 mei 2021, ECLI:NL:HR:2021:783 (Devante Minerals Trading Ltd. & Polar Global Equity AG/Hascor V), Ars Aequi 2022/8, p. 667-676

 3. W.H. van Boom, Productgebrek en verkopersaansprakelijkheid voor transactieschade (HR 26 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1757 (bedieningspaneel motorjacht)), Ars Aequi 2022/3, p. 203-206

 4. W.H. van Boom, Cessie door een bank aan een niet-bank (Hoge Raad 10 juli 2020, ECLI:NL:HR:2020:1274 (Promontoria)), Ars Aequi 2022/1, p. 43-49

 5. W.H. van Boom, Gebrekkige hulpzaak bij medische behandeling (Hoge Raad 19 juni 2020, ECLI:NL:HR:2020:1082 (Miragel plombe), HR 19 juni 2020, ECLI:NL:HR:2020:1090 (PIP-implantaat)), Ars Aequi 2021/3, p. 268-278

 6. W.H. van Boom, Verzekeringsportefeuille is geen goed (HR 6 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:1909 (ING/Thielen q.q.)), Ars Aequi 2020/6, p. 571-574

 7. W.H. van Boom, Toetsing van algemene voorwaarden bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering (HR 28 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1800), Ars Aequi 2020/1, p. 60-69
 8. W.H. van Boom, Proportionele doorbreking van wettelijke limitering bij stilzitten wetgever (HR 18 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:729 (gebroken giek)), Ars Aequi 2019/3, p. 199-208
 9. W.H. van Boom, De handelingsonbevoegdheid van art. 3:43 BW (HR 23 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:428, RvdW 2018/362 (AA Accountants BV / O. BV), Ars Aequi 2018/9, p. 715-719
 10. W.H. van Boom, Het ontstaansmoment van een vordering bij ‘onderhanden werk’ (HR 17 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:2901), Ars Aequi 2018/3, p. 230-234
 11. W.H. van Boom, Regres van de hoofdelijk aansprakelijke WAM-verzekeraar (HR 14 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:694), Ars Aequi 2017/10, p. 816-821
 12. W.H. van Boom, Beschikken over voorwaardelijke eigendom (HR 3 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1046, NJ 2016/290 (Rabobank/Reuser), Ars Aequi 2017/5, p. 417-423
 13. W.H. van Boom, Doorgeschoven kartelschade: schadeberekening of voordeelstoerekening? (HR 8 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1483, RvdW 2016, 950 (TenneT Tso BV en Saranne BV/ABB BV en ABB Ltd), Ars Aequi 2017/1, p. 41-46
 14. W.H. van Boom, Diefstal en groepsaansprakelijkheid (HR 2 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:2914), Ars Aequi 2016/6, p. 447-451
 15. W.H. van Boom, Afwikkeling van een ongeldig telefoonabonnement (HR 12 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:236, Lindorff BV / Nazier), Ars Aequi 2016/5, p. 363-370
 16. W.H. van Boom & C.M.D.S. Pavillon, Meer kans in de staatsloterij? (HR 30 januari 2015, ECLI:NL:HR:2015:178; Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij / Stichting Loterijverlies.nl), Ars Aequi 2015/10, p. 784-793
 17. G.M. Veldt, W.H. van Boom, Pacemakers, defibrillatoren en de reanimatie van Richtlijn 85/374 (HvJ EU 5 maart 2015 (C-503/13, C-504/13), ECLI:EU:C:2015:148 (Boston Scientific Medizintechnik GmbH/AOK Sachsen-Anhalt – Die gesundheidskasse en Beriebskrankenkasse RWE)), Ars Aequi 2015/5, p. 384-391
 18. W.H. van Boom, HR 26 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2797 (De Jonge / Scheper Ziekenhuis), Tijdschrift Vergoeding Personenschade 2015/1, p. 16-18
 19. W.H. van Boom, Uitleg cessieverbod (HR 21 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:682), Ars Aequi 2014/11, p. 927-932
 20. W.H. van Boom, Is een telefoonabonnement met ‘gratis’ toestel een overeenkomst van consumentenkrediet? (HR 13 juni 2014, ECLI:NL:HR:2014:1385), Ars Aequi 2014/10, p. 825-833
 21. W.H. van Boom, Ambtshalve toetsing bij oneerlijke bedingen (HR 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:691), Ars Aequi 2014/5, p. 358-362
 22. W.H. van Boom, Rb. Overijssel (zittingsplaats Almelo) 2 april 2013, Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 2013/6, p. 271-273
 23. W.H. van Boom, Zorgplicht vs. klachtplicht (HR 8 februari 2013, CLI:NL:HR:2013:BY4600, RvdW 2013, 253 (Van de Steeg, Van de Steeg Landbouwbedrijf BV / Coöperatieve Rabobank Noord-Holland Noord); ECLI:NL:HR:2013:BX7195, RvdW 2013, 250 (Kramer/F. van Lanschot Bankiers NV), Ars Aequi 2013/10, p. 755-761
 24. W.H. van Boom, Het ontstaansmoment en de verjaring van de regresvordering (HR 6 april 2012, LJN: BU3784; Van Aart en ASR Schadeverzekering / Achmea Schadeverzekeringen), Ars Aequi 2013/1, p. 36-43
 25. W.H. van Boom, 'Quota pars litis'-financieringsovereenkomst; betrokkenheid advocaat. (Gerechtshof Amsterdam, 13-12-2011, 200.077.224/01), Tijdschrift voor Personenschade 2012/2, p. 69-77
 26. W.H. van Boom, HvJ EU 12 mei 2011 (Konsumentombudsman/Ving Sverige AB), Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 2012/3, p. 111-118
 27. W.H. van Boom, Ontbinding zonder formaliteiten (HR 8 juli 2011, LJN: BQ1684; G4 vs. Hanzevast), Ars Aequi 2012/5, p. 366-371
 28. W.H. van Boom, Klachtplicht bij koop (HR 25 maart 2011, LJN: BP8991; Ploum/Smeets II), Ars Aequi 2011/11, p. 810-814
 29. W.H. van Boom, De hand gelicht met de terhandstellingsplicht? (HR 11 februari 2011, LJN
  BO7108; First Data BV vs. KPN Hotspots Schiphol BV)
  , Ars Aequi 2011/10,  p. 726-731
 30. W.H. van Boom, Twee arresten over ‘winstafroming’ ex artikel 6:104 BW, Ars Aequi 2011/2, p. 118-125
 31. W.H. van Boom, S.D. Lindenbergh, Effectenlease: dwaling, zorgplicht en schadevergoeding, Ars Aequi 2010/3, p. 188-196 
 32. HR 5 juni 2009, 07/11290, LJN: BH2811 (Het Levob Hefboomeffect), HR 5 juni 2009, 08/03771, LJN: BH2815 (Dexia KoersExtra), HR 5 juni 2009, 08/00909, LJN: BH2822 (Aegon SprintPlan), JA 2009, nr. 118, p. 1132-1138
 33. W.H. van Boom, Matthias Vandenbogaerde, Pas Op! Borgtocht in bedrijf (Bras vs. Satisfactorie), Annotatie HR 6 juni 2008, LJN: BC8690, Ars Aequi 2009, p. 554-560
 34. Voorzieningenrechter Rechtbank Zutphen 14 mei 2009, LJN BI3783, Jurisprudentie Aansprakelijkheid  2009/6, nr. 100 (Collectieve actie. Verjaring individuele schadevergoedingsvorderingen. Gebod tot onderhandelen over WCAM-schikking.)
 35. Rechtbank Alkmaar 22 april 2009, LJN BI1927, Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2009/6, nr. 101 (Collectieve actie. Verjaring individuele schadevergoedingsvorderingen)
 36. Hof Amsterdam 16 september 2008, nr. 104.003.148, LJN BF0810; Aandelenlease. Massaschade-afwikkeling, Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2008/10 nr. 158
 37. HR 26 januari 2007, LJN: AZ0614, nr. C05/272HR (Ontvanger van de Belastingdienst Oost-Brabant/Coöperatieve groente- en fruitveiling vereniging ‘Kerseboom’ B.A.), Ars Aequi 2008/1, p. 44-49
 38. Rechtbank 's-Hertogenbosch, sector kanton, locatie Helmond 26 maart 2008, JOR 2008, 163 (Dexia)
 39. W.H. van Boom, Een juridisch advies over  Paulianeus handelen - annotatie HR 18 januari 2008, LJN: BB5067, nr. C06/111HR, (Advocaat S/Brouwer), Ars Aequi 2008, p. 726-734
 40. Gerechtshof Amsterdam 16-09-2008, LJN: BF0810 (Aandelenlease. Massaschade-afwikkeling), JA 2008/10, nr. 158
 41. HR 28 april 2006, LJN: AV0653 (Mr. Huijzer q.q./Rabobank West-Kennemerland (Far Beheer BV)); betaling van bankrekening gedaan door gefailleerde na faillietverklaring maar voor publicatie in Staatscourant., Ars Aequi 2007/1, p. 53-57
 42. HvJ EG 26 oktober 2006, C-168/05 (Elisa María Mostaza Claro/Centro Móvil Milenium SL), Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 2007/2, p. 56-61
 43. HR 2 februari 2007, C05/297HR, Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2007/3, nr. 43, p. 447-448
 44. HR 8 juni 2007, R05/147HR, JA 2007, nr. 123, p. 1057-1058 (Stichting Monumentenzorg Curaçao/Scharloo)
 45. HR 14 oktober 2005, C04/200HR (NJ 2005, 539) Bewuste roekeloosheid werknemer bij schade aan werkgever (City Tax BV / De Boer), Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2006//1, nr. 10, p. 103-106
 46. HR 11-11-2005, C04/253HR, Amputatiegevaar en zorgplicht werkgever, Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2006//1, nr. 11, p. 115-119
 47. HR 2-12-2005, C04/353HR, Bewuste roekeloosheid werknemer bij hypoglykemie, Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2006/1, nr. 12, p. 130-133
 48. HR 16 december 2005, C04/276 HR, (Organice), Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2006/2, nr. 21, p. 197-199
 49. HR 7 april 2006, C05/004HR, (Der Bildtpollen Aanwas), Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2006/6 nr. 83, p. 688-691
 50. R.W.M. Giard en W.H. van Boom, De empirische dimensies van zorgplicht. Kanttekeningen bij het Skeeler-arrest (HR 25 november 2005, JA 2006, 1, RvdW 2005, 132), NTBR 2006/8, p. 360-368
 51. HR 13 oktober 2006, C04/279HR (Verzekeringskamer/Stichting Vie d’Or), Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2006/10, nr. 142, p. 1148-1159
 52. HR 17-12-2004, (Onder)aannemer uit onrechtmatige daad aansprakelijk voor mesothelioom van werknemer opdrachtgever (hoofdaannemer), Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2005/2 , nr. 14, p. 139-141
 53. HR 17-09-2004 (Rechtmatige overheidsdaad, politieoptreden, onevenredig getroffen derde, normaal maatschappelijk risico, toerekening gedragingen derde als eigen schuld), Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2004/2, nr. 14, p. 149-151
 54. HR 31-01-2003,  (Meerdere branden; alternatieve oorzaken; aansprakelijkheid voor het geheel). AV&S 2003, p. 132-133
 55. HR 04-04-2003, (Precontractuele fase en beginselen van behoorlijke aanbesteding), Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2003, p. 411-415
 56. HR 2 maart 2001, RvdW 2001, 62 (Stichting Medisch Centrum Leeuwarden en A. / F. in ’t Hout), TVP 2001/3, p. 91-93
 57. Overheidsaansprakelijkheid; reikwijdte zorgplicht waterschap; beleidsvrijheid (HR 19 november 1999, RvdW 1999, 180), in: A&V 2000, nr.1, p. 18-20
 58. Overheidsaansprakelijkheid; aansprakelijkheid voor schade toegebracht bij voorbereidingsprocedure; verhaal van kosten juridische bijstand (HR 26 november 1999, RvdW 1999, 184), in: A&V 2000, nr.2, p. 45-48
 59. Overheidsaansprakelijkheid; aansprakelijkheid voor schade toegebracht bij besluitprocedure; verhaal van kosten juridische bijstand (HR 26 november 1999, NJ 2000, 88 mnt. ARB), in: A&V 2000, nr.2, p. 48-50
 60. Mede-aansprakelijkheid, samenlopende schadeoorzaken, hoofdelijkheid (HR 24 december 1999, RvdW 2000, 12 Nugteren / Meskes), in: NTBR 2000/5, p. 200-204
 61. Subrogatie schadeverzekeraar ook bij onverplichte uitkering (HR 7 januari 2000, NJ 2000, 212 mnt. MM), in: A&V 2000, nr.3/4, p. 82-86
 62. Verkeersaansprakelijkheid verkeersfout tram; eigen schuld; uitbreiding 50% regel tot 
  tramverkeer (HR 14 juli 2000, RvdW 2000, 177)
  , in: A&V 2000, nr.6, p. 140-143
 63. Fiscale inlenersaansprakelijkheid; verhouding taak civiele en fiscale rechter; bewijslast
  (HR 17 september 1999, RvdW 1999, 125)
  , in: Aansprakelijkheid & Verzekering 1999, nr.6, p. 118-122
 64. Bedrijfsaansprakelijkheid; optie-overeenkomst, vergewissings- en mededelings­plicht bank, in: Aansprakelijkheid & Verzekering juni 1997, nr. 3, p. 64-67.
 65. Contracteren met de overheid en détournement de pouvoir (HR 3 april 1998, RvdW 1998, 83 C), in: NTBR 1998/7, p. 247-250
 66. Overheidsaansprakelijkheid; schadevergoeding ex art. 35 Wet BOPZ; begroting van immateriële schade, in: Aansprakelijkheid & Verzekering 1997, nr. 2, p. 46-47.
 67. Overheidsaansprakelijkheid; onrechtmatig strafvorderlijk optreden; beschadiging van inbeslaggeno­men voorwerpen, in: Aansprakelijkheid & Verzekering april 1997, nr. 2, p. 47-48.
 68. Onrechtmatig strafvorderlijk optreden; eigen schuld benadeelde, in: Aansprakelijkheid & Verzeke­ring 1996, nr. 2, p. 35-36
 69. Gebrekkig toezicht, gevaarzetting, voorzienbaarheid (HR 12 mei 1995, RvdW 1995, 110), in: Aan­sprakelijkheid & Verzekering 1995, nr. 5, p. 127-130
 70. Aansprakelijkheid voor werknemers en toerekening van rechtshandelingen, in: Bedrijfsjuridische berichten 1994, nr. 3, p. 21-23
 71. Produktenaansprakelijkheid en bewijslastverdeling, in: Aansprakelijkheid & Verzekering 1994, nr. 2, p. 46-47
 72. Aansprakelijkheid voor onrechtmatige rechtspraak, in: Bedrijfsjuridische berichten 1994, nr. 13, p. 119-121
 73. Vernietiging van begunstigende beschikkingen en civiele aansprakelijkheid, in: Bedrijfsjuridische berichten 1994, nr. 15, p. 139-142
 74. Brandweerkosten verhaalbaar? HR 11 december 1992, RvdW 1993, 6, in: Bedrijfsjuridische berich­ten, 1993/5, p. 42-44
 75. Vermobo versus Van Rijswijk: Quint/Te Poel revisited? HR 29 januari 1993, RvdW 1993, 44, in: Bedrijfsjuridische berichten, 1993/8, p. 71-72
 76. Aansprakelijkheid voor fouten van niet-ondergeschikten, HR 19 februari 1993, RvdW 1993, 64, in: Bedrijfsjuridische berichten, 1993/8, p. 72-73
 77. Toerekening van handelingen van de `dochter'vennootschap aan de bestuurder-‘moeder’ vennoot­schap? ­, in: Bedrijfsjuridische berichten, 1993/14, p. 117-118
 78. De onrechtmatige `gedragslijn' van de gemeente Velsen jegens De Waard BV, in: Bedrijfsjuridische berichten, 1993/16, p. 136-138
 79. Formele rechtskracht versus erkenning van onrechtmatigheid, HR 18 juni 1993, RvdW 1993, 138, in: Bedrijfsjuridische berichten, 1993/17, p. 147-148
 80. Art. 7A: 1638 x BW: risico-aansprakelijkheid? , in: Bedrijfsjuridische berich­ten, 1993/18, p. 157-160

 

 

 

 

Editorials and short comments

  

 1. Schadeafwikkeling - van laaghangend fruit en zelfreflectie, NJB 2022/39, p. 3230-3232

 2. Wordt eigendom minder belangrijk? (nee), NTBR 2022/4, p. 83-86

 3. De Luttenbergse Kronieken, NTBR 2020/7, p. 194-195

 4. ‘Opt-in’ tegenover ‘opt-out’ in art. 6:230 j BW, TvC 2017/3, p. 102-104

 5. Wil de rechtspraak van plaatsvervangers af?, NJB 2012/34

 6. R. van Gestel, I. Giesen en W. van Boom, Een landelijk Centrum voor Methodologie en Empirische Rechtsbeoefening, NJB 2012/29, p. 2032-2035
 7. Waarom hoogleraren geen vaste leeropdracht behoren te hebben, NTBR 2010/4, p. 117-118
 8. De minimis curat praetor, NTBR 2009/5, p. 169
 9. Brief aan Du Perron, NTBR 2008/8, p. 315
 10. Beleggingspolissen en consumentengedrag: van free lunch naar iustum pretium?, Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 2008/2, p. 61-63
 11. Oneerlijke handelspraktijk is onrechtmatige daad. Maar wat schieten we daar mee op?, NTBR 2008/3, nr. 15 (p. 125)
 12. Privaatrecht: we stellen te veel en vragen te weinig, NTBR 2007/4, nr. 15 (p. 137) (met naschrift op reactie, in NTBR 2007/7 nr. 42 (p. 307)
 13. W.H. van Boom, J.G.J. Rinkes, Toezicht op consumentenrecht en de komst van de Consumentenautoriteit, Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 2006/5, p. 135-138
 14. Innovatieve handhaving in het vermogensrecht, NTBR 2006/4, nr. 16, p. 121
 15. Wet Handhaving Consumentenbescherming: de ConsumentenAutoriteit staat voor de deur, Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 2006/2, p. 37
 16. Een gewaarschuwd mens, Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 2005/5, p. 173-174
 17. De Geschillencommissie Verzekeringen, AV&S 2004/6, p. 233
 18. Weg met de limieten bij letsel!, AV&S 2003, p. 105-105
 19. De strategische verzekeringsplicht, AV&S 2001, p. 165

 

 

Book reviews

 

 1. Verena Pawlowsky, Harald Wendelin, Die Wunden des Staates – Kriegsopfer und Sozialstaat in Österreich 1914-1938 (Böhlau Verlag, Wien 2015, 584 S.), Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte Band 134 (2017) Germanistische Abteilung, p.  462-464
 2. W.H. van Boom, review of: H. Fenske, Der Anfang vom Ende des alten Europa – Die alliierte Verweigerung von Friedensgesprächen 1914-1919 (Olzog: München 2013, 144 S.), Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte Band 132 (2015) Germanistische Abteilung, p. 579-581
 3. Hans-Peter Haferkamp et al. (Hrsg.), Justiz im Krieg – Der Oberlandesgerichtsbezirk Köln 1939–1945 (LIT Verlag, Berlin 2012, 244 S.), Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte Band 131 (2014) Germanistische Abteilung, p. 607-609
 4. Hans Schulte-Nölke and Lubos Tichý (eds.), Perspectives for European Consumer Law: Towards a Directive on European Consumer Rights and Beyond (Sellier, 2010), 36 European Law Review (2011), 913-914
 5. Thierry Vansweevelt and Britt Weyts, Handboek Buitencontractueel Aansprakelijkheidsrecht (Intersentia, 2009), Journal of European Tort Law (JETL) 2011/3, p. 327-329
 6. Beate Gsell und Carsten Herresthal (Hrsg.), Vollharmonisierung im Privatrecht – Die Konzeption der Richtlinie am Scheideweg (Tübingen: Mohr Siebeck  2009), Zeitschrift für Europäisches Privatrecht 2011/4, p. 969
 7. F. Ferretti, The Law and Consumer Credit Information in the European Community – The Regulation of Credit Information Systems, London: Routledge 2008, 46 CML Rev 6 (2009) 2140-2143
 8. Ocean bills of lading: traditional forms, substitutes, and EDI systems, by A.N. Yiannopoulos­, 5 Tilburg Foreign Law Review 262-263 (1996)

 

 

In Dutch:

 

 1. Boeksignaleringen, in: Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2023/10, p. 441-445

 2. Boeksignaleringen, in: Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2023/1, p. 27-32

 3. Boeksignaleringen, in: Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2021/9, p. 261-267

 4. Boeksignaleringen, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2021/1, p. 28-34

 5. review of: several consumer law books, Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 2019/5, p. 242-244
 6. B. van Hattum, De afwikkeling van zorgplichtclaims – Een onderzoek naar het adequater oplossen van affaires rondom retail producten en dienstverlening op de financiële markten, Den Haag: Boom juridisch 2018, in: Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 2018/6, p. 322-325
 7. review of: several consumer law books, Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 2018/2, p. 110-114
 8. review of: several consumer law books, Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 2017/3, p. 143-146
 9. review of: several consumer law books, Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 2016/5, p. 251-252
 10. C. Stolker's Rethinking the Law School, in: RM Themis 2016/1, p. 48-51
 11. review of: several consumer law books, Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 2016/1, p. 39-41
 12. review of: several consumer law books, Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 2015/3, p. 165-168
 13. Kritiek en methode in juridisch-dogmatisch privaatrechtelijk onderzoek – een bespreking van Asser-Vranken Algemeen Deel****, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2015/4, p. 122-131
 14. review of: several consumer law books, Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 2014/6, p. 318-319
 15. review of: several consumer law books, Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 2014/2, p. 98-100
 16. review of: several consumer law books, Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 2013/2, p. 98-102
 17. review of: several consumer law books, Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 2012/3, p. 132-134
 18. review of: several consumer law books, Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 2011/4, p. 172-174
 19. review of: several consumer law books, Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 2011/1, p.44-46
 20. C.W.M. Lieverse, J.G.J. Rinkes, Oneerlijke handelspraktijken en handhaving van consumentenbescherming in de financiële sector, preadviezen voor de Vereniging voor Effectenrecht 2010, in: Ondernemingsrecht 2011/2, p. 92-94
 21. review of: several consumer law books, Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 2010/3, p. 140-142
 22. B. van Zelst, The Politics of European Sales Law, in: RM Themis 2010/1, p. 89-91
 23. review of: several consumer law books, Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 2009/4, p. 161-164
 24. review of: several consumer law books, Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 2009/1, p. 28-29
 25. I.N. Tzankova, Toegang tot het recht bij massaschade, dissertatie Universiteit van Tilburg 2007, handelseditie verschenen in de serie Recht en Praktijk, Kluwer, nr. 150, xii + 227 blz., in: WPNR (2008) 6740, p. 97-106
 26. Bergkamp, L., Liability and Environment, Uitg.: Kluwer Law International, The Hague (2001). In: RM Themis 2003, p. 224-229
 27. boekbespreking: Brans, E.H.P., Liability for damage to public natural resources, Uitg.: Kluwer Law Int., Den Haag (2001). RM Themis 2002, p. 343-347
 28. C.J.H. Brunner, G.T. de Jong, Verbintenissenrecht algemeen, RM Themis 2001, p. 318-319
 29. C.H. Sieburgh, Toerekening van een onrechtmatige daad, WPNR 2001, nr. 6441, p. 335-341
 30. Th.A.G. Prisse, Conflictenrecht met betrekking tot het zee- en binnenvaartrecht, W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle 1995, in: Tijdschrift Vervoerswetenschap (uitg. Misset, Rotterdam), 1995, nr. 4, p. 403-405